VNG

Persbericht Vereniging van Nederlandse Gemeenten

VNG voorstander van stimuleren lokale initiatieven bij reconstructie

De Raad voor het Landelijk Gebied heeft in januari 2003 een advies uitgebracht op het Reconstructieproces in Zuid- en Oost Nederland. Het landelijk gebied zal de komende jaren geleidelijk maar ingrijpend veranderen. Dit is sterk afhankelijk van de beslissingen van de bewoners in het gebied zelf.
De raad beveelt een integrale aanpak aan, die is afgestemd op de wensen van het gebied waarbij lokale initiatieven worden benut en gestimuleerd. De VNG is het hier mee eens. De VNG vindt in het proces de rol van gemeenten echter onderbelicht. Gemeenten zijn het aanspreekpunt voor burgers, boeren en investeerders. Volgens de VNG moeten gemeenten een belangrijke rol krijgen in het coördineren en bundelen van de initiatieven.

De VNG is het met de Raad eens dat voor de uitvoering de bundeling van verschillende geldstromen nodig is. Een Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG) zou daaraan vorm kunnen geven. Daarnaast moet er experimenteerruimte komen voor de reconstructiegebieden, bijvoorbeeld in de Wet Stad en Milieu. Om bedrijven te verplaatsen, samen te voegen of hun activiteiten te wijzigen is maatwerk nodig. In voorkomende gevallen moet afgeweken kunnen worden van sectorale wetgeving.

Volgens de Raad voor het Landelijk Gebied heeft de reconstructie kenmerken van ruimtelijke ordeningsprocessen met een dominante rol voor de intensieve veehouderij. Voor de lange termijn voldoet deze doelstelling niet aan de wensen van inwoners van het gebied en moeten ook de economische, sociale en culturele aspecten worden meegenomen. De VNG heeft daarop het initiatief genomen om samen met Rijk en provincies sociaal-economische projecten in het landelijk gebied te ontwikkelen.

Om achter de wensen en ideeën van de bewoners te komen, beveelt de Raad aan het proces bottom-up vorm te geven. Lokale initiatieven moeten worden gestimuleerd. De Raad adviseert hiervoor gebiedsmakelaars aan te stellen. De VNG vindt echter dat de rol van gemeenten onderbelicht blijft. Juist gemeenten spelen hierbij een belangrijk rol. Inwoners, boeren en investeerders zullen als eerste de gemeente aanspreken op de vernieuwingen.

Den Haag, 27 februari 2003

Zoekwoorden:

Deel: ' VNG voorstander van stimuleren lokale initiatieven bij reconstructie '
Lees ook