Vereniging Nederlandse Gemeenten

VNG wil heldere en uitvoerbare doelstellingen in taalonderwijs (14/6/02)

De conclusies in het rapport Taal Lokaal van het Sociaal Cultureel Planbureau sterkt de VNG in haar mening dat de huidige wetgeving inzake het onderwijs in allochtone levende talen (OALT) voor gemeenten ingewikkeld en moeilijk uitvoerbaar is.

De twee doelstellingen van de wet taalondersteuning en cultuureducatie- stellen gemeenten, evenals het binnen- danwel buitenschools aanbieden van OALT, voor lastige keuzen.

Ook is er een tekort aan geschikte leerkrachten. Dit tekort is enkel maar groter geworden nu alleen OALT-leerkrachten die de Nederlandse én de allochtone taal beheersen taalondersteuning mogen geven. Hierdoor is het vooral voor gemeenten met veel verschillende taalgroepen vrijwel onmogelijk om aan de wensen van de doelgroep te voldoen.

De VNG pleit dan ook voor een heldere keuze in doelstellingen. Het is daarbij denkbaar dat op taalondersteuning in het onderwijs wordt ingezet. Daarbij is het noodzakelijk dat er van de kant van het kabinet een visie komt op het concept van drietalig onderwijs waar nu in de Europese Unie over wordt gesproken.

Deze visie kan mogelijk een uitwerking krijgen in het concept van de taalschool zoals door de Onderwijsraad naar voren is gebracht. Wanneer dat een volwassen plaats krijgt zijn daar echter aanzienlijk meer middelen mee gemoeid.

Deel: ' VNG wil heldere en uitvoerbare doelstellingen in taalonderwijs '
Lees ook