VNO-NCW persbericht


VNO-NCW: Aanleg A4 Midden Delfland nodig en mogelijk

Datum 6/01/99
Bron VNO-NCW

Als de A4 Midden Delfland tussen Delft en Schiedam niet wordt aangelegd, wordt daarmee het belang van de bereikbaarheid, en daarmee het belang van de nationale economie, ernstig en onaanvaardbaar geschaad. VNO-NCW roept de minister van Verkeer en Waterstaat dan ook op de motie Van Heemst en Giskes van 17 december jl. niet uit te voeren. Dit is de strekking van een brief van voorzitter drs J.C. Blankert aan de ministers Netelenbos, Jorritsma en Pronk.

Aan het verzoek dat minister Netelenbos gisteren (5 januari 1999) op de Nieuwjaarsbijeenkomst van KNV aan het bedrijfsleven richtte om met alternatieven te komen voor de inpassing van dit deel van de A4, is volgens VNO-NCW ruimschoots voldaan. "Door het bedrijfsleven zijn al verschillende varianten voor aanleg van de A4 Midden Delfland aangedragen. Enkele private consortia hebben plannen voor maximale inpassing en overdekte aanleg van de A4 Midden Delfland ter hoogte van Schiedam en Vlaardingen gemaakt en bij uw departement gepresenteerd. Daarbij zijn tevens voorstellen voor publiek-private financiering en exploitatie gevoegd. Tot op heden is deze uitgestoken hand nooit goed opgepakt", aldus de heer Blankert in zijn brief.

In genoemde motie Van Heemst Giskes wordt het reeds gereserveerde geld voor het doortrekken van de A4 gebruikt om een klein deel van de kosten voor een spoortunnel in Delft te betalen. VNO-NCW is van mening dat de A13 al jaren overbelast is en de eventuele langetermijneffecten van RandstadRail, rekening rijden en HSL-Zuid volstrekt onvoldoende zijn om de huidige en toekomstige overbelasting wezenlijk te verminderen.

Voorzitter Blankert roept de minister van Verkeer en Waterstaat op deze voorgestelde oplossingen goed te bestuderen. De A4 Midden Delfland kan zo als betaalstrook een belangrijke eerste grootschalige toepassing van publiek-private samenwerking worden. Ook voor de spoortunnel in Delft zouden elementen van publiek-private samenwerking mogelijk kunnen zijn.

Deel: ' VNO-NCW Aanleg A4 Midden Delfland nodig en mogelijk '
Lees ook