Vereniging VNO-NCW

Persbericht
Afdeling Public Relations VNO-NCW

Adres/Address
'Malietoren'
Bezuidenhoutseweg 12
Den Haag
Telefoon/Phone
..-31 (0)70 349 01 67
Telefax/Fax
..-31(0)70 349 01 77
Postadres/Postal Address
Postbus 93002
2509 AA Den Haag
E-mail
communicatie@vno-ncw.nl

VNO-NCW: alleen internationale afspraken over gedragsregels buitenlands ondernemen zinvol

Den Haag, 19 januari 2000 - VNO-NCW ziet niets in een nationale voorbeeld-gedragscode voor Nederlandse bedrijven die zakendoen in het buitenland. Multinationale ondernemingen zijn mondiaal actief en hebben baat bij duidelijke en stabiele internationale afspraken. Die zorgen er ook voor dat de voorwaarden gelijk zijn waaronder deze bedrijven op de wereldmarkt kunnen concurreren.

Dit zegt de organisatie in reactie op de brief die staatssecretaris Ybema vandaag stuurde aan de Tweede Kamer met een voorbeeld-code voor het Nederlandse bedrijfsleven.

Ook al zegt de staatssecretaris bedrijven niets te willen voorschrijven, dit soort voorbeeld-codes hebben de neiging een eigen leven te gaan leiden. Een gedragscode is geen garantie voor goed gedrag. VNO-NCW vraagt zich af wat de aanleiding is voor de Nederlandse voorbeeld-code. Is er werkelijk sprake van zoveel laakbaar gedrag van Nederlandse multinationals? Incidenten mogen geen alibi vormen voor overbodige regelgeving.

De ondernemingsorganisatie ondersteunt het idee dat het naleven van bepaalde normen en standaarden onlosmakelijk verbonden is met internationaal ondernemen als verantwoordelijk opererend bedrijf. Het is echter volstrekt zinloos om nationaal regels te gaan bedenken of accenten te gaan leggen voor bedrijven die over de hele wereld actief zijn. Internationale afspraken zijn de enige mogelijkheid om een zinvol kader te scheppen.

Bij de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) in Parijs bespreken de geïndustrialiseerde landen op dit moment de herziening van richtlijnen die al ruim twintig jaar worden gebruikt als leidraad door multinationale ondernemingen. Dat gebeurt in samenspraak met werkgevers en werknemers. De toekomstige nieuwe richtlijnen zullen naar verwachting aanzienlijk zwaardere eisen gaan stellen aan multinationale ondernemingen. Het overleg over de richtlijnen met alle partijen, het vrijwillige karakter alsook de flexibele en globale toepassing zorgen echter voor het behoud van een groot draagvlak voor de OESO-richtlijnen bij het bedrijfsleven.

VNO-NCW bepleit dat de OESO-richtlijnen de kern blijven vormen van de aanbevelingen over internationaal ondernemingsgedrag. Nationale wensenlijstjes zijn overbodig en contraproductief. Zeker als deze bedoeld zijn als aanvulling op datgene wat internationaal is afgesproken.

Deel: ' VNO-NCW alleen internationale afspraken gedrag zinvol '
Lees ook