Vereniging VNO-NCW

Persbericht
Afdeling Public Relations VNO-NCW

Adres/Address
'Malietoren'
Bezuidenhoutseweg 12
Den Haag
Telefoon/Phone
..-31 (0)70 349 01 67
Telefax/Fax
..-31(0)70 349 01 77
Postadres/Postal Address
Postbus 93002
2509 AA Den Haag
E-mail
communicatie@vno-ncw.nl

VNO-NCW: Amsterdam niet beter bereikbaar met rekeningrijden

Den Haag, 14 december 1999 - VNO-NCW verwacht niet dat de proef met rekeningrijden helpt bij het terugdringen van de files rond Amsterdam. Door het ontbreken van alternatieven voor de filerijder, staat deze voortaan tegen betaling in de file. Eerder sprak VNO-NCW zich al uit tegen het tolplan van minister Netelenbos voor de gehele Randstad (tolcordon rond de vier grote steden). De ondernemingsorganisatie vindt het plan duur en in zijn effecten zeer onzeker. Bedrijven en burgers krijgen met een ordinaire lastenverzwaring te maken.

Binnen het bedrijfsleven bestaat geen draagvlak voor het plan van de minister. VNO-NCW heeft samen met een aantal andere organisaties, die samenwerken in het Noordzeeberaad, een alternatief plan opgesteld. Van dat plan wordt verwacht dat het een beter instrument is om de bereikbaarheid te verbeteren.

De regios die door mevrouw Netelenbos zijn benaderd om de proef voor hun rekening te nemen, stonden niet te trappelen. Amsterdam is overstag gegaan in onderhandelingen die, zo lijkt het, minder gingen over de oplossing van het fileprobleem dan over de hoogte van de tegenprestatie van de minister. De pot met geld die mevrouw Netelenbos aan Amsterdam geeft, was kennelijk uiteindelijk voldoende om de politieke bestuurders over de streep te trekken.

Als rekeningrijden echt zou helpen, dan zou de regio dat natuurlijk hebben aangegrepen, want een filevrij wegennet levert een aardige concurrentievoorsprong op. Maar Amsterdam had goed in de gaten, dat van rekeningrijden zélf geen economisch voordeel valt te verwachten.

VNO-NCW vreest dat rekeningrijden rond Amsterdam het voor Amsterdamse ondernemers in de huidige, gespannen situatie op de arbeidsmarkt nog moeilijker maakt om aan personeel te komen.

Deel: ' VNO-NCW Amsterdam niet beter bereikbaar met rekeningrijden '
Lees ook