VNO-NCW Databank 1/1 doc.

Beleid VNO-NCW

27-05-1999

Soort : Persbericht

: PB-99-018

Datum : 26/05/99

Titel : VNO-NCW deelt zorgen DNB-president Wellink

Bron : VNO-NCW

VNO-NCW deelt de zorg van Bankpresident Wellink over de fragiele en onzekere economische situatie in de verschillende delen van de wereld. De onzekerheden maken de begrotingsposities van veel Europese landen momenteel kwetsbaar. De afspraken die in het Pact voor Stabiliteit en Groei zijn gemaakt dreigen niet gehaald te worden. Terecht heft Wellink ook een vingertje richting Nederland. Door de economische zijwind dreigt het Nederlandse overheidstekort direct weer op te lopen tot tegen de 2% van het BBP. Het Kabinet, ook in demissionaire toestand, moet er daarom alles aan doen om de uitgavendiscipline te handhaven om niet in de gevarenzone van de Maastrichtse tekortlimiet te komen.

VNO-NCW onderschrijft de mening van de Bankpresident dat de grenzen van het monetaire beleid zijn bereikt: het zal nauwelijks meer effectief zijn om het Europese werkgelegenheidsprobleem aan te pakken. Het grootste deel van de werkloosheid is structureel en vraagt derhalve om structurele maatregelen: flexibilisering van de arbeids- en goederenmarkten en het vervolmaken van een Europese markt, waaronder die voor financiele dienstverlening.

Zoekwoorden:

Deel: ' VNO-NCW deelt zorgen DNB-president Wellink '
Lees ook