VNO-NCW Databank 2/2 doc. Beleid VNO-NCW 18-06-1999
Soort : Persbericht

: PB-99-021

Datum : 17/06/99

Titel : VNO-NCW vraagt rol Vermeend in schadelijke Duitse fiscale voorheffing
Bron : VNO-NCW

Tekst :

VNO-NCW heeft staatssecretaris Vermeend van Financien gevraagd om met zijn Duitse ambtgenoot een oplossing te zoeken voor problemen die Nederlandse bedrijven ondervinden door de zogenoemde 25% inhouding. Duitse opdrachtgevers moeten dit percentage voor de Duitse fiscus inhouden op betalingen aan Nederlandse aannemers van werk.

Deze inhouding gaat volgens VNO-NCW te ver. Nederlandse ondernemers kunnen er door in liquiditeitsproblemen raken en worden slechter behandeld dan hun Duitse collega's. Ze worden bovendien opgezadeld met extra administratieve handelingen. Opereren in Duitsland, de grootste exportmarkt van Nederland, wordt een stuk minder aantrekkelijk, aldus de ondernemingsorganisatie.

Sinds 1 april van dit jaar moet een Duitse opdrachtgever 25% inhouden op de vergoeding die hij aan een buitenlandse ondernemer betaalt voor het uitvoeren van een werk, en deze afdragen aan de Duitse fiscus. Met de inhouding is de Duitse fiscus verzekerd van eventuele in Duitsland verschuldigde belasting over de omzet. Na afloop van het kalenderjaar volgt verrekening met de door de buitenlandse aannemer verschuldigde belasting. Een uitzondering bestaat voor vergunninghouders. De voorwaarden om voor een vergunning in aanmerking te komen zijn echter zo strikt, dat deze moeilijk te krijgen is.

VNO-NCW maakt zich ernstig zorgen over de gevolgen voor Nederlandse ondernemingen die in Duitsland werken. Het gaat om bedrijven die actief zijn in de bouw, de transportsector en de dienstverlening, maar ook om ondernemingen die makelaarsactiviteiten en reparatie- en onderhoudswerk verrichten, voor zo ver er sprake is van aanneming van werk.

Volgens VNO-NCW is de inhouding in sommige gevallen niet in lijn met het belastingverdrag met Duitsland. Mocht Duitsland niet tot aanpassing van de regeling bereid zijn, dan is het zaak dit probleem in Brussel aan de orde te stellen, omdat het in de praktijk in ieder geval leidt tot belemmeringen voor Nederlandse ondernemers.

Deel: ' VNO-NCW Duitse voorheffing benadeelt Nederlandse aannemers '
Lees ook