Vereniging VNO-NCW

Leden

Persbericht
Afdeling Public Relations VNO-NCW

Adres/Address
'Malietoren'
Bezuidenhoutseweg 12
Den Haag
Telefoon/Phone
..-31 (0)70 349 01 67
Telefax/Fax
..-31(0)70 349 01 77
Postadres/Postal Address
Postbus 93002
2509 AA Den Haag
E-mail
communicatie@vno-ncw.nl

VNO-NCW in reactie op CEP: nog veel knelpunten in economie

Den Haag, 12 april 2000 - Het gaat goed met de Nederlandse economie. En het blijft volgens het Centraal Planbureau in het woensdag verschenen Centraal Economisch Plan ook volgend jaar goed gaan. Daar is door alle partijen hard en vooral langdurig aan gewerkt. Het grootste gevaar dat nu dreigt is dat iedereen euforisch op zijn lauweren gaat rusten, zich onbekommerd op de meevallers stort, en de vraag of de Nederlandse economie er ook structureel goed voorstaat laat rusten. Voor een onderneming is dat een fatale houding, voor de Nederlandse economie niet minder. Want Nederland is bepaald niet af en er zijn nog legio knelpunten die om oplossing vragen. Dat zegt de ondernemingsorganisatie VNO-NCW in een reactie op het CEP. Volgens VNO-NCW zijn drie belangrijke uitdagingen van het grootste belang voor behoud van groei en welvaart.

* Meer ruimte maken voor en mobiliteit en bedrijventerreinen. Er moet méér worden geïnvesteerd in nieuwe infrastructuur. Het bedrijfsleven heeft een creatief plan voor een filevrije weg door de Randstad naar België gepresenteerd. Maar ook elders in het land zullen meer nieuwe wegen moeten worden aangelegd. En er is jaarlijks tenminste 1000 hectare nieuwe bedrijventerreinen nodig. Het laten liggen van deze knelpunten smoort de verdere groei van de economie.


* De zorg voor een goed klimaat rond innovatie en vernieuwing. De uitkomsten van de recente top in Lissabon bieden tal van aanknopingspunten voor een voortvarende bevordering van ict, innovatie en benodigde scholing. Onderzoek kan worden gestimuleerd door het budget voor de regeling hiervoor (WBSO) uit te breiden. Het fiscale klimaat voor ondernemen moet verder worden verbeterd via verlaging van de vennootschapsbelasting.

* Aanpak van de knelpunten op de arbeidsmarkt. Sleutelwoorden zijn hier scholing, verbetering van het onderwijs, vergroting uitstroom uit uitkeringen en integratie van allochtonen op de arbeidsmarkt.
VNO-NCW vindt deze drie uitdagingen van het grootste belang voor zowel de nieuwe als de oude economie. Een kwart van de groei komt volgens het Planbureau voor rekening van de nieuwe economie (ict en ict-toepassingen). Dat betekent dat de scepsis erover niet langer terecht is. Maar nuchterheid blijft wel geboden. Het is een mythe dat met de nieuwe economie de risico's van recessie en inflatie voorbij zijn. Het geloof dat er een nieuwe 'Gouden Eeuw' daagt, die voor de overheidsfinanciën de weg opent naar nieuwe uitgaven zonder eerst te kijken wat écht nodig is, vindt de ondernemingsorganisatie gevaarlijk en ongewenst.

Deel: ' VNO-NCW in reactie op CEP nog veel knelpunten in economie '
Lees ook