Vereniging VNO-NCW

Persbericht
Afdeling Public Relations VNO-NCW

Adres/Address
'Malietoren'
Bezuidenhoutseweg 12
Den Haag
Telefoon/Phone
..-31 (0)70 349 01 67
Telefax/Fax
..-31(0)70 349 01 77
Postadres/Postal Address
Postbus 93002
2509 AA Den Haag
E-mail
communicatie@vno-ncw.nl

VNO-NCW in SER: geen extra algemene verhoging minimumloon

Den Haag, 17 september 1999 - De Vereniging VNO-NCW is verheugd dat de SER vrijdag in een advies unaniem heeft vastgesteld dat een extra algemene verhoging van het minimumloon en sociale uitkeringen onnodig en onwenselijk is met het oog op de negatieve werkgelegenheidseffecten daarvan.

Tegelijkertijd heeft de SER vastgesteld dat de inkomenspositie van enkele specifieke groepen, met name mensen die langdurig op een sociale minimumuitkering zijn aangewezen en huishoudens met kinderen, specifieke aandacht behoeft.

In aanvulling op het reeds doorgevoerde beleid wordt voor deze groepen een extra koopkrachtondersteuning van 1% bepleit, te realiseren in de rest van deze kabinetsperiode.

VNO-NCW meent dat hiertoe op verantwoorde wijze budgettair ruimte kan worden gemaakt. Het gaat hierbij ook niet om een extra generieke bruto- of netto-aanpassing van alle uitkeringen met 1%. Dat zou niet verantwoord zijn - zowel budgettair als in relatie met de werkgelegenheid - en bovendien ook te weinig specifiek inspelen op het armoedevraagstuk

Deel: ' VNO-NCW in SER geen extra algemene verhoging minimumloon '
Lees ook