Vereniging VNO-NCW

Persbericht
Afdeling Public Relations VNO-NCW

Adres/Address
'Malietoren'
Bezuidenhoutseweg 12
Den Haag
Telefoon/Phone
..-31 (0)70 349 01 67
Telefax/Fax
..-31(0)70 349 01 77
Postadres/Postal Address
Postbus 93002
2509 AA Den Haag
E-mail
communicatie@vno-ncw.nl

VNO-NCW vindt looneisen te hoog en slecht voor werkgelegenheid

Den Haag, 20 september 1999 - De Vereniging VNO-NCW vindt de looneisen die FNV en CNV hebben gesteld voor de komende CAO-onderhandelingen te hoog. De looneisen zijn schadelijk voor de Nederlandse concurrentiepositie en voor de werkgelegenheid in ons land. Bovendien trekt de vakbeweging zich niets aan van afspraken in de SER over het te voeren economisch beleid. De looneisen gaan ook nog eens voorbij aan de lastenverlichting die het kabinet in petto heeft om een beheerste ontwikkeling van de loonkosten te ondersteunen.

De groei van het aantal banen staat al onder druk, doordat bedrijven een groeiend deel van hun toegevoegde waarde aan loonkosten uitgeven. Dat gaat ten koste van mogelijkheden tot investeren en het op toeren houden van de banenmotor. De vakbeweging onderschreef deze opvatting vorig jaar in het eensgezinde advies van de SER over het noodzakelijke beleid van sociale partners en overheid in de komende jaren. Zij verbindt hier echter - getuige de looneisen - geen gevolgen aan en miskent het beeld zoals dat op Prinsjesdag naar voren zal komen.

Ook in Europees perspectief is beheersing van onze loonkostenontwikkeling noodzakelijk. Sinds vorig jaar ontwikkelen de loonkosten in ons land zich sneller dan elders in het Euro-gebied. De looneisen dreigen voorts de inflatie op te stuwen. Op dit moment levert de stijging van de loonkosten de grootste bijdrage aan de inflatie. De werkgevers waarschuwen voor de schade die een loon-prijs spiraal kan aanrichten voor het werkgelegenheidssucces van de Nederlandse economie.

Deel: ' VNO-NCW looneisen te hoog en slecht voor werkgelegenheid '
Lees ook