VERENIGING VNO-NCW

VNO-NCW: maak ruimte voor ondernemen

VNO-NCW in reactie op CEP:
Les uit nieuwe economische cijfers: ruimte maken voor ondernemen.

DEN HAAG, 26 MAART 2003 Lastenverlichting is de komende jaren nodig om ruimte te maken voor ondernemingen. Dat is de duidelijke les die ondernemingsorganisatie VNO-NCW trekt uit het donderdag verschenen Centraal Economisch Plan. De Nederlandse economie is in zulk zwaar weer beland dat lastenverzwaringen het voortbestaan van ondernemingen en banen direct bedreigen. De onzekerheid over de gevolgen van de oorlog in Irak maken de zorgen alleen maar groter.

De nieuwste inzichten in de economie bevatten volgens VNO-NCW een heldere boodschap voor de architecten van een nieuw kabinet en voor de loononderhandelaars: geef ondernemingen de ruimte voor herstel. Dat betekent dat er, ondanks een dringend noodzakelijke sanering van de overheidsfinanciën, in een regeerakkoord ruimte moet worden gemaakt voor lastenverlichting voor ondernemingen en gerichte investeringen in de economie.

Dat betekent ook dat de ingezette knik in de lonen die nu in nieuwe contracten is opgenomen, de komende jaren veel scherper moet worden doorgezet. Het dreigende banenverlies rechtvaardigt dat er serieus naar de nullijn moet worden gekeken.

Alleen zo kan de weg naar boven worden ingeslagen en kunnen herstel van winstgevendheid en concurrentiepositie, en behoud en scheppen van banen, worden bereikt. Tegelijkertijd moeten ondernemingen, universiteiten en hogescholen en overheid samenwerken aan vernieuwing van producten, de manier waarop we ze maken en aan kennis en vaardigheden van werknemers. Een nieuw kabinet moet gericht investeren in onderwijs en kennis en in bereikbaarheid.

27 mrt 03 10:00

Deel: ' VNO-NCW maak ruimte voor ondernemen '
Lees ook