Vereniging VNO-NCW

Leden

Persbericht
Afdeling Public Relations VNO-NCW

Adres/Address
'Malietoren'
Bezuidenhoutseweg 12
Den Haag
Telefoon/Phone
..-31 (0)70 349 01 67
Telefax/Fax
..-31(0)70 349 01 77
Postadres/Postal Address
Postbus 93002
2509 AA Den Haag
E-mail
communicatie@vno-ncw.nl

VNO-NCW pleit voor handhaven Zalm-norm

Den Haag, 27 december 1999 - VNO-NCW zou het betreuren wanneer de meevallende overheidsinkomsten worden besteed aan extra overheidsuitgaven. Met het verwachte begrotingsoverschot over 1999 gaan er stemmen op om de in het regeerakkoord overeengekomen Zalm-norm los te laten. Extra inkomsten zijn volgens deze norm uitsluitend bestemd voor lastenverlichting en terugdringing van de overheidsschuld van 530 miljard gulden. Beide punten acht VNO-NCW essentieel.

Voorzitter Schraven rekende begin november voor dat een structureel begrotingsoverschot van 1 procent van het BBP al na tien jaar een besparing van 6 miljard gulden aan rentebetalingen oplevert. Deze meevallende uitgaven kunnen volgens VNO-NCW wel worden aangewend voor extra overheidsuitgaven. Deze zouden vooral ten goede moeten komen aan versterking van de economische structuur, zoals harde (bereikbaarheid, bedrijventerreinen) en zachte (ICT en R&D) infrastructuur.

Zoekwoorden:

Deel: ' VNO-NCW pleit voor handhaven Zalm-norm '
Lees ook