VNO-NCW Databank 4/4 doc. Beleid VNO-NCW 29-03-1999

Datum : 26/03/99

Titel : VNO-NCW: Resultaat Top Berlijn goede uitgangspositie komende jaren

Bron : VNO-NCW

De ondernemingsorganisatie VNO-NCW vindt dat de Europese Top in Berlijn alleszins aanvaardbare uitkomsten heeft opgeleverd. Voor Nederland en Europa. Het is jammer dat dit resultaat niet bereikt is bij reeel constante uitgaven van de Unie, aldus VNO-NCW in een reactie op het vannacht door de EU-regeringsleiders bereikte akkoord.

Met het compromis op zak heeft de Europese Unie zichzelf een goede uitgangspositie verworven om de uitdagingen waar zij zich de komende jaren voor gesteld ziet aan te kunnen. Het gaat dan om de uitbreiding van de Unie en de institutionele hervormingen.

VNO-NCW is zeer te spreken over de vermindering van de Nederlandse afdracht aan de EU-begroting. Deze uitkomst is uiteraard gunstig voor het huishoudboekje van de Nederlandse staat. Maar bovendien is daarmee een stap gezet naar een evenwichtiger verdeling van de lasten over de lidstaten van de Unie.

De verminderde Nederlandse afdracht is mede mogelijk door een minder snelle stijging van de EU-uitgaven dan in de oorspronkelijke plannen was voorzien. Dat is op zich een goede zaak. Maar het impliceert ook dat het EU-budget, volgens de vannacht beklonken plannen, ook de komende jaren nog in reele termen zal toenemen. Een bevriezing van de uitgaven was te verkiezen geweest. Een stevige begrotingsdiscipline, voor veel lidstaten tegenwoordig een gebod, moet immers ook voor de EU zelf een belangrijk uitgangspunt blijven.

Deel: ' VNO-NCW Resultaat Top Berlijn goede uitgangspositie '
Lees ook