VNO-NCW

VNO-NCW stelt informatienummer in voor leden

Gevolgen van terreuracties en aanval op Afghanistan:

DEN HAAG, 9 oktober 2001 - De ondernemingsorganisatie VNO-NCW heeft een apart telefoonnummer ingesteld, waar bedrijven terecht kunnen met vragen over eventuele gevolgen van de aanval op Afghanistan voor hun activiteiten en hun medewerkers.

Het telefoonnummer van het Informatiepunt VNO-NCW is: 070 - 3490 456. Het nummer is bereikbaar tijdens kantooruren.

De terroristische aanslagen in de Verenigde Staten en de militaire reactie daarop van de Verenigde Staten en bondgenoten geven aanleiding tot grote politieke en economische onzekerheid. Ook Nederlandse bedrijven kunnen worden geconfronteerd met consequenties.

Het door VNO-NCW ten behoeve van de leden ingestelde Informatiepunt heeft tevens een verwijsfunctie.
VNO-NCW onderhoudt daartoe contacten met de meest betrokken departementen, van Buitenlandse Zaken, Economische Zaken en Binnenlandse Zaken.

VNO-NCW heeft inmiddels bij minister Vermeend van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aangedrongen op snelle honorering van aanvragen voor werktijdverkorting, die samenhangen met teruglopende activiteiten door de gebeurtenissen op en na 11 september. Voor veel bedrijven is de situatie nijpend. Gezien de urgentie van de situatie vindt VNO-NCW dat de periode van 'eigen risico' in de regeling geheel moet worden geschrapt.

Meer informatie van VNO-NCW is te vinden op: www.vno-ncw.nl


---

Deel: ' VNO-NCW stelt informatienummer na aanvallen op Afghanistan '
Lees ook