VERENIGING VNO-NCW

VNONCW:100e reserve-officier naar Bosnië;plan voor Afghanistan

Den Haag, 25 februari 2003 - De ondernemingsorganisatie VNO-NCW heeft de 100e reserve-officier uitgezonden, die gaat bijdragen aan de economische wederopbouw van Bosnië. VNO-NCW werkt hierbij nauw samen met het Ministerie van Defensie.
De reservisten, die hun normale werkzaamheden hebben bij een bank, accountants- of adviesbureau, begeleiden in Bosnië ondernemers van kleine bedrijven. Er zijn plannen voor een vergelijkbare aanpak in Afghanistan.

Het project IDEA ('Integrated Development of Entrepreneurial Activities') is begonnen als een proefproject van het Platform Defensie-Bedrijfsleven, waarin VNO-NCW en het Ministerie van Defensie samenwerken. Voorzitter Jacques Schraven van VNO-NCW meent dat het bevorderen van ondernemerschap de sleutel vormt voor stabiliteit in de regio. Defensie is voor VNO-NCW een waardevolle partner. Het ministerie biedt de noodzakelijke ondersteuning, waardoor de reservisten ook in afgelegen dorpen, hoog in de bergen aan de slag kunnen.

Werkgevers stellen de reservisten in staat om 6 tot soms 12 weken in Bosnië actief te zijn. Ondernemingen erkennen het belang van IDEA, in de eerste plaats als middel om rust in een regio te krijgen. Daarnaast kan het een rol spelen in het Management Development beleid van de onderneming of inhoud geven aan de rol die ondernemingen in de internationale samenleving willen spelen.

Inmiddels hebben meer dan 300 bedrijven ter plaatse van de diensten van de reserve-officieren gebruik gemaakt. De dienstverlening is 'breed': coachen, opstellen van een ondernemingsplan, financiering, export etc. Kortom: alles wat kan bijdragen tot het van de grond tillen van levensvatbare ondernemingen in deze door oorlog getroffen regio.

Momenteel werkt IDEA aan het verbeteren van de omstandigheden waaronder ondernemers moeten werken: veel aandacht krijgt het functioneren van het banksysteem in Bosnië, het optreden van kamers van koophandel én de opleiding van boekhouders en adviseurs. Binnenkort hoopt het IDEA project zijn werkwijze ook over te dragen op Britse en Canadese reserve-officieren, die overwegen om in hun sector een soortgelijke aanpak te kiezen.

IDEA heeft ook plannen voor een vergelijkbare aanpak in Afghanistan. In nauw overleg met de Ministeries van Buitenlandse Zaken en van Defensie gaat er begin april een verkenningsmissie op weg. Zodra de veiligheidssituatie dat toestaat gaat IDEA met Nederlandse ondernemingen overleggen over hoe het project daar van de grond kan komen.


---
Op 27 februari wordt in een symposium stil gestaan bij de 100e uitzending. Sprekers zijn Mevrouw Van Ardenne, staatssecretaris voor ontwikkelingssamenwerking, luitenant-generaal Urlings, bevelhebber der Landstrijdkrachten en Hans Zwarts, voorzitter van de kamer van koophandel in Amsterdam namens de werkgevers. De 100ste reservist is afkomstig van ABN AMRO. Tijdens het symposium geeft Floris Dekkers, directeur van het Binnenlands Bankbedrijf de visie van de bank weer. Ook de ambassadeur van Bosnië zal het woord voeren. De bijeenkomst wordt gehouden op het Instituut Defensie Leergangen, Brasserskade 227A in Rijswijk, en begint om 15.00 uur. Vertegenwoordigers van de media zijn welkom.

Inlichtingen:
VNO-NCW: Roelf van der Kooij 070 - 349 01 67.

25 feb 03 08:34

Deel: ' VNO-NCW Symposium bij 100e reserve-officier naar Bosnië '
Lees ook