VNO-NCW persbericht


VNO-NCW verbaasd over uitkomsten rapport Algemene Rekenkamer

Datum 18/03/99
Bron VNO-NCW

De Vereniging VNO-NCW is verbaasd over de uitkomsten van het onderzoek van de Algemene Rekenkamer inzake de effectiviteit van fiscale stimuleringsmaatregelen. In juli 1998 kwam een breed samengestelde Commissie onder leiding van prof. dr. C.J. Oort in het rapport 'Een duwtje in de rug' nog tot de conclusie dat fiscale stimuleringsregelingen grosso modo effectief zijn.

In het bijzonder de regelingen die leiden tot een verkleining van de wig, zoals de specifieke afdrachtsvermindering lage lonen (SPAK), leveren volgens de ondernemingsorganisatie een belangrijke bijdrage aan de werkgelegenheid in Nederland.

VNO-NCW is overigens van mening dat de bestaande faciliteiten gestroomlijnd en verbeterd kunnen worden. Daarom is ook in het rapport "Een duwtje in de rug" een aantal suggesties gedaan voor verbetering van de effectiviteit en vermindering van de administratieve lasten.

Daarnaast is in het rapport 'Een duwtje in de rug' gesuggereerd de huidige, beperkte vervangingsreserve om te bouwen tot een herinvesteringsreserve. Tevens wordt in dit rapport gepleit voor een generieke doorschuiffaciliteit, ten einde de continuïteit van ondernemingen te bevorderen.

Overigens is VNO-NCW van mening dat overheidsmaatregelen die gedrag pogen te beinvloeden, na een zekere periode geëvalueerd moeten worden op hun effectiviteit.

Deel: ' VNO-NCW verbaasd over ineffectiviteit stimuleringsregelingen '
Lees ook