Vereniging VNO-NCW


Persbericht
Afdeling Public Relations VNO-NCW

Adres/Address
'Malietoren'
Bezuidenhoutseweg 12
Den Haag
Telefoon/Phone
..-31 (0)70 349 01 67
Telefax/Fax
..-31(0)70 349 01 77
Postadres/Postal Address
Postbus 93002
2509 AA Den Haag
E-mail
communicatie@vno-ncw.nl

VNO-NCW vindt verder onderzoek aanpassing successiewetgeving nodig

Den Haag, 13 maart 2000 - De voorstellen voor modernisering van de successiewetgeving gaan niet ver genoeg voor wat betreft de lastendruk voor ondernemingen. Hier wreekt zich dat de taakopdracht van de werkgroep te beperkt was. Dat zegt de
ondernemingsorganisatie VNO-NCW in een reactie op het vandaag gepresenteerde rapport van de werkgroep modernisering successiewetgeving van het ministerie van Financiën.
VNO-NCW betreurt het dat niet is gekeken naar de hoogte van de druk van het successierecht op ondernemingsvermogen dat vererft. Dit ontbreken van verlichting van de belasting voor ondernemingen staat in schril contrast met de in het rapport aangehaalde voorbeelden van lastendruk in het buitenland. Nederland kent internationaal gezien een hoge druk. België kent bijvoorbeeld een tarief van 0 tot 3% over ondernemingsvermogen. Duitsland stelt ondernemingsvermogen voor 40% vrij en biedt een drempel van 500.000 DM. Het Verenigd Koninkrijk kent in veel gevallen een volledige vrijstelling van ondernemingsvermogen. VNO-NCW pleit er dan ook voor op korte termijn een vervolgonderzoek op te zetten naar de concurrentiepositie van Nederland op dit terrein.

Positief beoordeelt VNO-NCW de voorstellen van de werkgroep om de algemene vrijstellingen te verhogen, de tarieven in beperkte vorm te verlagen en tot een andere tariefgroepindeling te komen. Voor ondernemingen blijft de druk van het successierecht echter nog steeds hoog. De invoering in de fiscaliteit van de figuur van de familiestichting biedt de mogelijkheid om ondernemingskapitaal bijeen te houden en toch uitkeringen aan de erfgenamen te doen, aldus VNO-NCW.

Deel: ' VNO-NCW verder onderzoek aanpassing successiewetgeving '
Lees ook