Vereniging VNO-NCW

Leden

Persbericht
Afdeling Public Relations VNO-NCW

Adres/Address
'Malietoren'
Bezuidenhoutseweg 12
Den Haag
Telefoon/Phone
..-31 (0)70 349 01 67
Telefax/Fax
..-31(0)70 349 01 77
Postadres/Postal Address
Postbus 93002
2509 AA Den Haag
E-mail
communicatie@vno-ncw.nl

VNO-NCW: verstandig omgaan met te hoge looneis

Den Haag, 2 december 1999 - VNO-NCW steunt het voornemen van minister Herfkens voor ontwikkelingssamenwerking om het zogenaamde ORET-programma (Ontwikkelings-relevante Exporttransacties) voort te zetten. Dat zegt de ondernemingsorganisatie in een reactie op de brief aan de Tweede Kamer, waarin Herfkens een positief oordeel geeft over ORET. Volgende week spreekt Herfkens tijdens de begrotingsbehandeling over het ORET-programma.

Het programma schept werkgelegenheid en bevordert het milieu in ontwikkelingslanden. Tegelijkertijd biedt ORET concurrerende voorwaarden voor de Nederlandse export. Een aantal ontvangende landen zegt zelfs de voorkeur te geven aan deze combinatie van gebonden hulp en commerciële transacties, boven volledige schenkingen. Op deze wijze hebben ze meer invloed op het resultaat van de hulp, zeggen ze.

Ontwikkelingssamenwerking besteedt jaarlijks ruim 300 miljoen gulden aan het ORET-programma. In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, gaat het niet om exportsubsidie aan Nederlandse bedrijven maar om steun aan overheden van ontwikkelingslanden. Die zijn wel gebonden hun goederen en diensten uit Nederland te betrekken. Het ministerie ziet erop toe dat dit tegen internationale marktprijzen gebeurt. Bijna de helft van de ORET-gebruikers heeft inmiddels een vorm van samenwerking met de zakelijke partners in ontwikkelingslanden opgebouwd, meestal via een joint venture.

VNO-NCW vindt dat de toetsingsprocedures van ORET omslachtig en tijdrovend zijn. Om die reden wordt een deel van de ORET-gelden niet benut. VNO-NCW vraagt minister Herfkens om in overleg met het bedrijfsleven dat van het programma gebruik maakt, hanteerbare regels en procedures af te spreken.

Deel: ' VNO-NCW verstandig omgaan met te hoge looneis '
Lees ook