VERENIGING VNO-NCW

VNO-NCW vindt aftappen van telecommunicatie ingewikkeld en duur

DEN HAAG, 24 oktober 2002 De ondernemingsorganisatie VNO-NCW meent dat het aftappen van telecommunicatie veel te ingewikkeld en daardoor te duur is geworden. Dat remt investeringen en leidt tot teruglopend vertrouwen bij gebruikers. Uiteraard is het nodig dat de overheid bij een gegrond vermoeden van misdadige of staatsgevaarlijke activiteiten het telecomverkeer moet kunnen afluisteren. Daarbij moeten we dan qua aanpak in de pas lopen met de rest van Europa. En niet zoals nu voorop. Diensten die aftapopdrachten geven moeten er bovendien voor betalen.

Dat schrijft VNO-NCW in een brief aan de (demissionaire) ministers van EZ en Justitie en de Tweede Kamer.

Met de komst van een nieuwe telecommunicatiewet in 1998, zijn ondernemingen en overheid er van uitgegaan dat telecombedrijven circa
1% van hun investeringskosten zouden moeten besteden aan het aftapbaar maken van de infrastructuur. Dat blijkt nu 5% (voor de openbare infrastructuur) tot zelfs 40% (voor sommige internetbedrijven) te zijn. Het gaat om zo'n
100 miljoen euro en dat bedrag zal naar verwachting verder toenemen. Oorzaak daarvoor is een steeds toenemende wens van de vragende overheidsdiensten tot inzien van steeds moeilijker aftapbare gegevensstromen. Nederland loopt in die vragen voorop in Europa. Daardoor is ook meestal nog geen gestandaardiseerde apparatuur en software voorhanden. Zélf bouwen is duur (kleine markt) en ook minder betrouwbaar.

De oplossing ligt in een pas-op-de-plaats maken qua gebruik van fraaie nieuwe technieken tot deze ook in de rest van Europa gevraagd worden, en beter betrekken van de industrie bij het specificeren van de hard- en software-aanpassingen die nodig zijn. VNO-NCW is van mening dat de diensten die de aftapopdrachten geven ook de kosten ervan voor hun rekening moeten nemen, in plaats van de betreffende ondernemingen. Het gaat per slot om de uitvoering van een publieke taak, die ook publiek gefinancierd moet worden. 'U vraagt en wij draaien voor de kosten op', is een wel erg gemakkelijke weg voor de overheid om publieke kosten af te wentelen. Dit ontbreken van checks and balances leidt tot onbeheerst gedrag aan overheidszijde, zegt VNO-NCW.


---
De volledige brief is te vinden op www.vno-ncw.nl in het dossier ICT; telecommunicatie.

De afdeling Media & Parlement is tijdens kantooruren te bereiken op
070-3490167 of anders via Roelf van der Kooij 06 512 84 588
24 okt 02 16:52

Deel: ' VNO-NCW vindt aftappen van telecommunicatie ingewikkeld en duur '


Lees ook