VNO-NCW persbericht


VNO-NCW vindt plannen marktwerking te voorzichtig

Datum 23/03/99
Bron VNO-NCW

VNO-NCW vindt de kabinetsplannen om via meer marktwerking mensen sneller aan werk te helpen te voorzichtig. Dat zegt de ondernemingsorganisatie in een reactie op het kabinetsstandpunt Structuur Uitvoering Werk en Inkomen (SUWI), de reorganisatie van alles wat te maken heeft met arbeidsbemiddeling en het verstrekken van uitkeringen.

VNO-NCW vindt dat het kabinet onvoldoende weerstand biedt aan de politieke behoefte om de WAO-keuringen weer door de overheid te laten verrichten. Het door de bewindslieden van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gekozen 'loodsmodel' staat op gespannen voet met de door werkgevers gewenste integrale gevalsbehandeling. Publieke keuring, dan ook publiek toezicht, vindt VNO-NCW.

VNO-NCW is van mening dat de WAO-keuringen uitstekend door de private sector kunnen worden uitgevoerd. De nu gekozen constructie werpt een lelijke smet op een voorstel, dat enig uitzicht biedt op een doelmatiger aanpak van het probleem dat nog steeds te veel Nederlanders nodeloos buiten het arbeidsproces staan.

De ondernemingsorganisatie is tevreden over het door werkgevers en werknemers gedeelde opdrachtgeverschap aan Uvi's, door sectoren, bedrijfstakken en 100-plusbedrijven.

VNO-NCW is er echter sterk op tegen dat het opdrachtgeverschap in de nu voorliggende plannen gefaseerd wordt ingevoerd. VNO-NCW vindt dat zodra de wet er is, alle partijen die het mogen uitoefenen, dit ook daadwerkelijk moeten kunnen doen. De werkgevers willen tevens dat de opdrachtgever (aan de Uvi) de vrijheid krijgt om zelf (en dus niet gedwongen via diezelfde Uvi) een reintegratiebedrijf te kiezen.

Positief is VNO-NCW over de privatisering van een groot deel van de arbeidsvoorziening.

Deel: ' VNO-NCW vindt plannen marktwerking te voorzichtig '
Lees ook