VNO-NCW Databank 1/2 doc. Beleid VNO-NCW 10-05-1999
Soort : Persbericht

: PB-99-014

Datum : 10/05/99

Titel : Vooral nieuwe regelgeving moet beoordeeld worden; Uitvoering aanbevelingen Cie. Slechte hard nodig
Bron : VNO-NCW

Tekst :
VNO-NCW steunt de pogingen van de Commissie Slechte om de administratieve lasten voor bedrijven wezenlijk terug te dringen. Eindelijk een commissie die het probleem bij de wortel aanpakt. VNO-NCW vindt dat de voorstellen van deze commissie op korte termijn moeten worden uitgewerkt, zodat de kosten van regelgeving substantieel beperkt worden en blijven. Ondanks de inspanningen van de vorige staatssecretaris van EZ Van Dok om de administratieve lasten te verminderen, zijn deze per onderneming tussen 1993 (zo'n f 21.000) en 1998 (bijna f 25.000) met 20% gestegen. In totaal gaat het om f 16,5 mrd in 1998.

VNO-NCW en enkele brancheverenigingen, waaronder die in het Platform MKB van VNO-NCW, hebben in de afgelopen maanden tal van voorstellen bij de Commissie Slechte ingediend om de administratieve lasten te beperken. Zo pleit VNO-NCW ervoor dat naast het onderzoek naar de voordelen van een integrale (milieu- en lozingsvergunning in iin) milieuvergunning, ook wordt gekeken naar de effecten van de VNO-NCW voorstellen tot vereenvoudiging van de arbo-wetgeving.

Snelle invoering toetsing nieuwe wetgeving zoals WBP

VNO-NCW is niet tegen regels, maar een scherper oog voor nut en noodzaak van bestaande, maar vooral ook nieuwe regels en hun uitvoering kan de tijd, de kosten en de ergernis bij ondernemingen zoveel mogelijk beperken. VNO-NCW vindt dan ook dat het door de Commissie Slechte voorgestelde onafhankelijke orgaan, dat voorgenomen wetgeving moet toetsen op administratieve lasten, er zo snel mogelijk moet komen. Er staat al flink wat regelgeving op stapel die gepaard gaat met een gigantische stijging van de administratieve lasten. Een voorbeeld is de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) die momenteel ter behandeling bij de Tweede Kamer ligt. De Commissie Kortmann heeft recentelijk in haar rapport aan de Commissie Slechte aangegeven dat de administratieve lasten samenhangend met de WBP voor het bedrijfsleven al gauw een kleine miljard gulden per jaar hoger kunnen uitkomen dan nodis is.

Deel: ' VNO-NCW Vooral nieuwe regelgeving moet beoordeeld worden '
Lees ook