VNO-NCW Databank 1/1 doc. Beleid VNO-NCW 4-06-1999
Soort : Persbericht

: PB-99-019

Datum : 4/06/99

Titel : VNO-NCW: zelfstandigen onderbrengen in ziekenfonds onaanvaardbaar


Bron : VNO-NCW

De ondernemingsorganisatie VNO-NCW vindt het kabinetsvoorstel om kleine zelfstandigen en vrije beroepsbeoefenaren verplicht te verzekeren voor het ziekenfonds onaanvaardbaar. Het gaat om een fundamentele wijziging in het stelsel van ziektekosten, die thuishoort in een noodzakelijke, brede discussie over het stelsel. Het beoogde doel, verbetering van de inkomenspositie van zelfstandigen, kan eenvoudiger langs andere weg worden bereikt.

Het voorstel betekent dat het ziekenfonds wordt omgevormd van een werknemersverzekering in een volksverzekering. Dat is een fundamentele wijziging in het stelsel van ziektekosten, die ten onrechte vooruit loopt op een discussie over het stelsel. 'Dit wetsvoorstel maakt eens te meer duidelijk dat een dergelijke discussie hoognodig moet worden gevoerd,' aldus VNO-NCW.

Ook de gevolgen voor de financiering zijn volgens de werkgevers niet doordacht. Ruim de helft (53 procent) van de premie voor het ziekenfonds wordt door de werkgevers opgebracht. Ongewijzigde invoering van het voorstel dwingt werkgevers niet alleen bij te dragen in de ziekenfondspremie van hun werknemers, maar tevens in de premielasten van verzekerden met wie zij geen enkele relatie hebben. Dit mist elke grond.

Het kabinetsvoorstel beoogt iets te doen aan de inkomenspositie van zelfstandigen met een laag inkomen. Om dit doel te bereiken zijn eenvoudiger oplossingen denkbaar dan zelfstandigen onder het ziekenfonds te brengen. Denk aan de belastingen of via de bijzondere bijstand. Maar ook kan via de weg van de standaardpakketverzekering een aanvaardbare oplossing worden gevonden, die veel minder belastend en ingrijpend is dan het voorstel van het kabinet.

Zoekwoorden:

Deel: ' VNO-NCW Zelfstandigen in ziekenfonds onaanvaardbaar '
Lees ook