VNU N.V.

VNU conferentie voor beleggers en analisten:
wereldmarktleider in marketing & media information

VNU, een vooraanstaand internationaal media- en informatieconcern, houdt vandaag in Londen en morgen in New York presentaties voor beleggers en analisten met als doel de strategie en operationele ontwikkeling van de groep Marketing & Media Information te benadrukken.

VNU rondde vorig jaar haar strategische transformatieproces af om zich te richten op zakelijke 'must-have' informatieactiviteiten met sterke merknamen, die aantrekkelijke mogelijkheden bieden voor groei en margeverbetering. VNU is wereldmarktleider op het gebied van Marketing & Media Information. In 2001 behaalde deze groep op pro forma basis ongeveer 70% van de concernomzet en ongeveer 55% van het totale bedrijfsresultaat. Deze activiteit is gesplitst in twee afzonderlijke groepen: VNU Marketing Information, waarvan ACNielsen het belangrijkste onderdeel is, en VNU Media Measurement & Information, waarvan Nielsen Media Research de kern vormt.

In lijn met eerdere indicaties voor de periode 2002-2004 verwacht VNU een jaarlijkse omzetgroei uitgedrukt in constante valuta van 5 tot 7% voor de groep Marketing Information en van jaarlijks minstens 8% voor de groep Media Measurement & Information. De marges op basis van EBITA (nettowinst voor rente, belastingen en goodwill amortisatie) van beide groepen zullen naar verwachting aanzienlijk stijgen.

Ten aanzien van de vooruitzichten voor 2002 voor totaal VNU herhalen wij de uitspraak gedaan op 13 maart 2002 en op 16 april 2002 tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders: "De positieve ontwikkeling van het bedrijfsresultaat bij de groep Marketing & Media Information zal naar verwachting de ontwikkeling van het bedrijfsresultaat bij Business Information en het wegvallen van het bedrijfsresultaat van de in 2001 verkochte groepen Consumer Information en Educational Information in belangrijke mate compenseren. De netto rentelasten zullen in 2002 fors dalen als gevolg van een gemiddeld lager niveau aan uitstaande leningen. Gezamenlijk geven deze ontwikkelingen een positief beeld van VNU's vooruitzichten, maar gezien de onzekere economische situatie vindt VNU het te vroeg dit positieve beeld te vertalen in een stijging van de cash earnings per share. De investeringen zullen in 2002 een zelfde hoog niveau bereiken als in 2001. Dit houdt met name verband met investeringsprojecten van Nielsen Media Research en ACNielsen. VNU verwacht dat na 2002 dit niveau geleidelijk zal afnemen."

De hand-out van de presentaties zal vandaag vanaf 10.30 uur beschikbaar zijn via onze corporate website www.vnu.nl.

VNU
VNU is een toonaangevend internationaal media- en informatieconcern. Haar kernactiviteiten zijn marketing information, media measurement & information, business information en directories. VNU is in meer dan 100 landen actief. Bij het concern werken wereldwijd ongeveer 38.000 mensen. De omzet bedraagt ruim EUR 4,3 miljard.

Forward looking statements
Dit document bevat vooruitzichten (forward looking statements). Deze vooruitzichten worden uitgedrukt met woorden als 'verwachten', 'zou', 'zou kunnen', 'zullen' en vergelijkbare woorden. Deze vooruitzichten zijn onderhevig aan risico's en onzekerheden, en feitelijke resultaten en gebeurtenissen kunnen aanzienlijk afwijken van hetgeen thans verwacht wordt. Factoren die daartoe aanleiding kunnen geven zijn onder meer de algemene economische situatie, omstandigheden in de markten waarop VNU actief is, de houding van klanten, leveranciers en concurrenten, technologische ontwikkelingen alsmede wet en regelgeving die VNU's business raken.

Deel: ' VNU conferentie voor beleggers en analisten '
Lees ook