VNU N.V.

VNU HERZIET WINSTPROGNOSE 2001

VNU verwacht dat de cash earnings per share - nettowinst per aandeel voor goodwill amortisatie en voor buitengewoon resultaat - voor 2001 zal dalen ten opzichte van 2000 . De teruggang zal naar verwachting tussen de 0% en 5% zijn.

Bij de publicatie van de halfjaarcijfers op 22 augustus jl. verwachtte VNU voor het gehele jaar nog een stijging van de cash earnings per share met tenminste 5%.

De verder verslechterende economische omstandigheden als gevolg van de terroristische aanslagen op 11 september hebben een sterk negatief effect op de al onder druk staande resultaten van de groep Businessinformatie. Vooral het advertentievolume van de vakbladen in de Verenigde Staten daalt drastisch. Daarnaast worden ook de vakbeurzen in deze regio getroffen. De ontwikkelingen hebben eveneens een ongunstig effect op het advertentievolume van de Europese vaktijdschriften. Aanvullende kostenbesparende maatregelen worden genomen. In deze herziene prognose zijn reorganisatiekosten van ongeveer EUR 10 miljoen inbegrepen.

De overige businessgroepen, die ongeveer 75% van de totale activiteiten van het concern beslaan, laten voortgaande positieve ontwikkelingen zien, die zich vooral voordoen bij de groep Marketing- en Mediainformatie.

Conference Call
Frans Cremers, lid van de Raad van Bestuur en CFO, zal vandaag om 10.00 uur een conference call houden om een toelichting te geven op dit persbericht. Telefoonnummer: +44 (0) 20 8781 0576 of +44 (0) 20 8781 0574.

Deze conference call kan later beluisterd worden door nummer +44 (0) 20 8288 4459 of +1 703 736 7336 te kiezen. (Toegangscode: 627 692).

Deel: ' VNU Herziet winstprognose 2001 '
Lees ook