VNU N.V.

Haarlem, 20 juli 2001

VNU VERKOOPT CONSUMENTENINFORMATIE GROEP AAN FINS MEDIACONCERN SanomaWSOY

VNU heeft een definitieve overeenkomst getekend met het Finse mediaconcern SanomaWSOY te Helsinki over de verkoop van de Consumenteninformatie groep. De totale overnamesom bedraagt EUR 1,25 miljard.

VNU kondigde in december vorig jaar aan dat zij van plan was de Consumenten-informatie groep te verkopen en zich te concentreren op drie hoofdactiviteiten: marketing- en media-informatie, businessinformatie en directories.

De verkoop betreft alle direct verbonden activiteiten en werkmaatschappijen van VNU Tijdschriften (Nederland), Mediaxis (België), VNU Magazines (actief in vijf Europese landen) en Aldipress (verkoop en distributie van tijdschriften in Nederland), met uitzondering van de deelnemingen van VNU in CVI Media Group (Nederland) en Independent Media Holding (Rusland). De omzet van de te verkopen activiteiten bedroeg in 2000 EUR 816 miljoen en het totaal bedrijfsresultaat (EBITA) EUR 132 miljoen. Uitgedrukt in fulltime eenheden werken er ruim 3.500 mensen. De Consumenteninformatie groep van VNU geeft meer dan 250 tijdschriften uit in zeven landen. In Nederland, België, Hongarije en Tsjechië is de groep marktleider met publiekstijdschriften.

SanomaWSOY is het grootste mediaconcern van Finland en is genoteerd op de beurs van Helsinki. De omzet bedroeg in 2000 ruim EUR 1,4 miljard en het bedrijfsresultaat meer dan EUR 85 miljoen. SanomaWSOY heeft ongeveer 13.000 mensen in dienst. Tot de belangrijkste activiteiten van de onderneming behoren tijdschriften, dagbladen, entertainment, boeken en leermiddelen.

De overname van de Consumenteninformatie groep door SanomaWSOY betekent dat de groep deel gaat uitmaken van een concern dat tijdschriften en daaraan verwante informatieproducten beschouwt als één van zijn kernactiviteiten. De Consumenten-informatie groep van VNU zal worden samengevoegd met Helsinki Media, de tijdschriftendivisie van SanomaWSOY. Helsinki Media is de grootste tijdschriften-uitgeverij van Finland met een omzet van EUR 160 miljoen en een bedrijfsresultaat van EUR 10 miljoen in 2000. Het hoofdkantoor van de nieuwe tijdschriftengroep zal worden gevestigd in Nederland. De heer T.G.G. Bouwman - momenteel lid van de Raad van Bestuur van VNU en onder andere verantwoordelijk voor de Consumenteninformatie groep - zal VNU verlaten. Hij zal worden benoemd tot President van de gecombineerde tijdschriftengroep en zitting nemen in de Raad van Bestuur van SanomaWSOY. VNU is met SanomaWSOY overeengekomen dat als gevolg van de overname geen gedwongen ontslagen zullen vallen. Het arbeidsvoorwaardenpakket voor de betrokken werknemers blijft gehandhaafd. De SER-fusiecommissie, alsmede de vakbonden en redactieraden zijn van de voorgenomen transactie op de hoogte gesteld. De geldende advies- en overlegprocedures worden gevolgd. De Centrale Ondernemingsraad heeft een positief advies uitgebracht.

De transactie met SanomaWSOY zal naar verwachting aan het begin van het vierde kwartaal worden afgesloten. Na deze transactie en de uitgifte in mei 2001 van een converteerbare obligatielening van EUR 1.150 miljoen, is de aflossing van het overbruggingskrediet ten behoeve van de aankoop van ACNielsen voor het grootste deel voltooid. Het resterende deel van het overbruggingskrediet voor deze aankooptransactie ter grootte van ongeveer EUR 475 miljoen zal VNU financieren met vreemd vermogen. In dit bedrag is de verkoopopbrengst van de Educatieve Informatie groep buiten beschouwing gelaten.

Merrill Lynch & Co en Deutsche Bank adviseerden VNU bij de verkoop van de Consumenteninformatie groep.

Deel: ' VNU verkoopt consumenteninformatie groep aan SanowaWSOY '
Lees ook