Geachte redactie,

Het volgende persbericht is vandaag door ons verstuurd:

Persbericht Utrecht, 8 september 1999

Aanmelding Corrie Hermann Prijs geopend

De Vereniging van Nederlandse Vrouwelijke Artsen (VNVA) heeft bekend gemaakt dat kandidaten voor de Corrie Hermann Prijs 2000 voor 1 januari 2000 kunnen worden aangemeld bij het Bureau VNVA, Postbus 8256, 3503 RG Utrecht. De VNVA kent de Corrie Hermann Prijs periodiek toe aan vrouwelijke artsen die zich binnen hun werk profileren en daarmee bijdragen aan de realisering van de doelstellingen van de vereniging. Enkele van deze doelstellingen zijn versterking van de positie van de vrouwelijke arts in de medische professie, bestrijding van discriminatie op grond van geslacht met namen binnen de gezondheidszorg en stimulering van wetenschappelijk onderzoek op het gebied van vrouwen en gezondheidszorg. De prijs is bedoeld als aanmoediging voor diegene, die naar oordeel van de commissie een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan het bereiken van de doelstellingen van de VNVA.

Zowel wetenschappelijk onderzoek als maatschappelijke projecten van een vrouwelijke arts komen in aanmerking. Ingezonden voordrachten dienen gedegen onderbouwd te zijn door een samenvatting van een onderzoek of project of de betekenis ervan voor het vakgebied. Ook kan de inzending bestaan uit een gedetailleerde beschrijving van een activiteit die voor deze prijs in aanmerking zou komen. De commissie toetst de inzending onder meer op wetenschappelijke en maatschappelijke relevantie en uiteraard het emancipatoire aspect. Met nadruk wijst de commissie erop dat het initiatief ook van de kandidaat zelf kan uitgaan. Stuur in dit geval naast een uitgebreide motivatie, ook een curriculum vitae mee. Lang waren vrouwen namelijk nogal terughoudend om zichzelf te profileren. Nemen nu meerdere kandidaten zelf het initiatief, dan vormt dit een bewijs dat de VNVA succes boekt in haar doelstelling om de positie van de vrouwelijke (aanstaande) arts te versterken. De commissie Corrie Hermann Prijs bestaat uit Riet Ansink-Schipper, Kea Fogelberg, Toine Lagro-Janssen, Ineke van Seumeren, Carla Zuidema-de Bruijn en namens het bestuur: Willy-Anne van Stiphout.

1/2
Blad 2/persbericht "Aanmelding Corrie Hermann Prijs geopend"

De Corrie Hermannprijs werd in maart 1999 uitgereikt aan Nynke van den Broek, als gynaecoloog werkzaam in Malawi, Afrika vanwege haar bijdrage aan een wetenschappelijk onderzoek naar de oorzaken van anaemie bij zwangerschap bij vrouwen in ontwikkelingslanden. De prijs is genoemd naar de vrouw die als voorzitter van de VNVA van 1975 tot 1981 een belangrijke rol heeft gespeeld bij de ontwikkeling van deze doelstellingen. Corrie Hermann is nu actief in de landelijke politiek.

Kort profiel VNVA
De Vereniging van Nederlandse Vrouwelijke Artsen levert een bijdrage aan de verbetering van de positie van vrouwelijke artsen en aan de verdere ontw ikkeling van gendersensitieve gezondheidszorg. Daartoe neemt de vereniging actief deel aan het publieke debat over zaken die van belang zijn voor de gezondheid van vrouwen en de rol van artsen hierin. Daarnaast ondersteunt zij vrouwelijke artsen via trainingen bij het functioneren binnen de dagelijkse medische praktijk. De vereniging heeft zo'n 2.750 leden, waaronder specialisten, huisartsen, sociaal-geneeskundigen en artsen werkzaam in de industrie of het onderzoek en medisch studenten. De VNVA heeft negen afdelingen verspreid over Nederland.

Deel: ' VNVA Aanmelding Corrie Hermann Prijs geopend '
Lees ook