Ingezonden persbericht


PERSBERICHT

Ledenpanel VO-raad:

MEER UITVAL ZORGLEERLINGEN DOOR BEZUINIGING PASSEND ONDERWIJS

Utrecht, 8 november 2010 - Scholen in het voortgezet onderwijs verwachten dat door de bezuinigingen op Passend Onderwijs meer zorgleerlingen uit zullen vallen. Dit blijkt uit een ledenpanel van de VO-raad, de sectororganisatie van het voortgezet onderwijs. Sjoerd Slagter, voorzitter VO-raad: 'Zorgleerlingen worden in dit regeerakkoord onevenredig hard getroffen. De omvang van de bezuinigingen maakt het voor scholen erg lastig om leerlingen de zorg te geven die ze nodig hebben.'

Maar liefst 57 procent van de ondervraagde scholen verwacht dat het aantal zorgleerlingen dat voortijdig uitvalt zal toenemen door de voorgenomen bezuinigingen van 300 miljjoen op Passend Onderwijs. De uitkomst is opmerkelijk, omdat het een van de speerpunten van het kabinet Rutte is om de uitval van leerlingen juist verder terug te dringen. Volgens het ministerie van OCW verlaten jaarlijks ongeveer 10.200 leerlingen het voortgezet onderwijs zonder diploma.

Meer dan tweederde (69 procent) van de scholen uit het ledenpanel verwacht te moeten snijden in de begeleiding van zorgleerlingen. Ook verwacht 37 procent dat klassen groter zullen worden als gevolg van de voorgenomen bezuiniging. 17 Procent van de ondervraagden geeft aan waarschijnlijk minder gekwalificeerd personeel aan te kunnen nemen. Ook zegt 28 procent van de scholen dat ze vrezen leerlingen sneller naar andere scholen te moeten verwijzen. Sjoerd Slagter: 'Dit zijn zorgelijke prognoses uit het veld, maar scholen kunnen geen ijzer met handen breken. Als ze niet de zorg kunnen bieden die een leerling nodig heeft, gaan ze dus kijken of hij ergens anders beter af is.'

Het ledenpanel vond plaats onder 100 schoolbesturen in het voortgezet onderwijs. De volledige resultaten van het onderzoek zijn aan het einde van deze week in te zien op www.vo-raad.nl.


---

Deel: ' VO-raad meer uitval zorgleerlingen door bezuiniging passend onderwijs '


Lees ook