Voedingscentrum
Is er in Nederland kip met nitrofeen terecht gekomen? 12 juni

In elk geval drie Nederlandse bedrijven hebben (kippen)vlees uit Duitsland ontvangen van verdachte bedrijven. Van twee bedrijven is het vlees al verkocht en waarschijnlijk geconsumeerd. Het derde bedrijf heeft snacks met het vlees aan Duitsland verkocht, het restant is geblokkeerd voor verkoop totdat duidelijk is of er nitrofeen in zit.

Er is niet bekend gemaakt waar in Nederland verdachte kip is verkocht. Consumptie van kip met nitrofeen in de gemeten concentraties brengt volgens het RIVM (het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) geen gezondheidsrisicos met zich mee. Daarbij wordt uitgegaan van consumptie van normale porties gedurende een periode tot een half jaar.

Maandag 27 mei berichtte de Duitse overheid dat in Duitsland het onkruidbestrijdingsmiddel nitrofeen was aangetroffen in voedergraan en daarmee geproduceerd pluimveevoer. Al vrij snel was duidelijk dat het besmette graan alleen in Duitsland is verwerkt. Daarentegen konden er wel besmette (kippen)producten zoals vlees en eieren in Nederland zijn terechtgekomen. De zoektocht naar mogelijk besmette producten is toen in gang gezet.

Nitrofeen is een onkruidbestrijdingsmiddel dat in hoge doses bij langdurig gebruik mogelijk kankerverwekkend is voor de mens en schadelijk is voor ongeboren babys. Het middel is al geruime tijd verboden, zowel in de biologische als in de gangbare landbouw.

Zie voor meer actuele informatie ook www.keuringsdienstvanwaren.nl.

Deel: ' Voedingscentrum over kip met nitrofeen '
Lees ook