Voedingscentrum
Is zelfgemaakte babyvoeding nog wel veilig?

30-7-99

Het antwoord is ja. Recent zijn er in de media berichten verschenen dat het beter is baby's geen verse zelfgemaakte babyhapjes meer te geven vanwege de hoeveelheid bestrijdingsmiddelen op groente en fruit. Het Voedingscentrum is het met deze stellingname niet eens. Voor verse groente en fruit worden normen gesteld voor de hoeveelheid (verschillende) bestrijdingsmiddelen die er maximaal op mag voorkomen. Deze normen zijn verschillend per bestrijdingsmiddel en per groente of fruitsoort. Bij het vaststellen van de normen is rekening gehouden met het risico en de hoeveelheden die mensen eten. De normen zijn zodanig dat men de hoeveelheid levenslang dagelijks kan eten zonder dat er schade voor de gezondheid is te verwachten. Bovendien is de overheid al geruime tijd bezig om het gebruik van bestrijdingsmiddelen te beperken.

Over de vraag of de veiligheidsfactor voor jonge kinderen scherper zou moeten worden gesteld dan voor volwassenen wordt door deskundigen in verschillende landen verschillend gedacht. In de huidige normen is geredeneerd dat de veiligheidsfactor zò voorzichtig is dat die niet extra aangescherpt hoeft te worden voor jonge kinderen. Op verzoek van het ministerie van VWS werkt de Gezondheidsraad nog aan een advies over de vraag of er toch argumenten zijn om voor jonge kinderen een scherpere veiligheidsfactor te stellen.

Sowieso blijft een eenzijdige voeding ongewenst. Afwisseling en variatie in de voeding bieden de beste bescherming tegen een te grote inname van eventueel schadelijke stoffen. En ten slotte: wie om welke reden dan ook wil kiezen voor producten waarbij helemaal geen chemische bestrijdingsmiddelen zijn gebruikt, kan biologsich geteelde producten kopen. Ze zijn herkenbaar aan het EKO-keurmerk.

Deel: ' Voedingscentrum Zelfgemaakte babyvoeding wel veilig '
Lees ook