Berenschot

Nederlandse voedingsindustrie boet zonder biotechnologie sterk aan kracht in

Op het terrein van biotechnologie blijft Nederland achter bij andere Europese landen en de rest van de wereld. Het afgelopen jaar kwamen er slechts vijf nieuwe ondernemingen bij op dit gebied. De investeringen van Nederlandse participatiemaatschappijen in biotech-bedrijven namen in 1998 in ons land slechts met twaalf procent toe, terwijl de groei in Europa gemiddeld veertig procent bedraagt. Deze ontwikkeling, mede het gevolg van de restrictieve Nederlandse wet- en regelgeving, zet de concurrentiepositie van de Nederlandse voedingsindustrie zwaar onder druk.

Dit constateert organisatieadviesbureau Berenschot na analyse van diverse wetenschappelijke rapporten van binnen- en buitenlandse instellingen over voedingsproductie en biotechnologie. Volgens Berenschot zal een tiental Nederlandse ondernemingen die biotechnologisch onderzoek doen, de activiteiten verplaatsen naar het buitenland als gevolg van de Nederlandse wetgeving die hun groei in de weg staat. Haaks op deze ontwikkeling staat de hoge vlucht van genetisch gemodificeerde gewassen binnen de voedselproductie in onder meer de Verenigde Staten. In 1996 was de aanplant van gemodificeerde soja en maïs (als percentage van het totale areaal) tussen 5 en 10%, in 1998 reeds 40% en die groei zet zich door. Ook ten opzichte van zuiderbuur België blijft Nederland achter.

Niettemin staat biotechnologie maatschappelijk ter discussie. Leveranciers van voedingsmiddelen hekelen de in hun ogen strenge wetgeving. Zij schipperen tussen het toepassen van de mogelijkheden die de technologie hun biedt om een goedkoper en hoogwaardiger aanbod te produceren, en de afwijzing daarvan. Grote delen van de bevolking zien er immers, al dan niet terecht, een risico in voor de volksgezondheid. Deskundigen twijfelen er echter niet aan dat deze technologie hoe dan ook ingang zal vinden in de wereld. De concurrentiekracht van de gehele Nederlandse voedingsindustrie is daarom in het geding.

Over deze dilemma's gaat het congres "Over leven met voeding" dat op 24 februari 2000 plaatsvindt in het World Trade Centre te Rotterdam, en dat wordt georganiseerd door Berenschot. Dit congres jaagt de discussie aan en doet handreikingen voor oplossing van de genoemde vraagstukken.

Het congres wordt geopend door mr. L.J. Brinkhorst, minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij. Dr. J.J.M. Dons, algemeen directeur Keygene N.V., schetst de actuele biotechnologische ontwikkelingen. Keygene is een van de meest succesvolle biotech-bedrijven in Nederland. Ir. H. de Boon, directievoorzitter Cebeco Groep, belicht de rol van grondstoftoeleveranciers bij de technologische vernieuwing van de voedselproductie (supply chain). Drs. F.J.M.C. Tummers, directievoorzitter Unilever Nederland B.V., geeft de criteria aan die Unilever hanteert voor opname van nieuwe producten, waaronder producten die bereid zijn met genetisch gemodificeerde grondstoffen, in haar assortiment (demand chain). Drs. M.A.W.G. van Duifhuizen (Consumentenbond) en prof. dr. L. Reijnders (Stichting Natuur en Milieu) zullen de sprekers uit het bedrijfsleven via de socratische methode tijdens de discussie het vuur na aan de schenen leggen.

Nadere informatie: info@berenschot.com

Deel: ' Voedingsindustrie blijft achter in biotechnologie '
Lees ook