TuinbouwNet


Voedingstuinbouw moet normoverschrijdingen uitsluiten

De voedingstuinbouw moet actie ondernemen om overschrijdingen van de wettelijke residunorm op groenten en fruit uit te sluiten. De hardste garantie op dit kwaliteitsaspect is uit oogpunt van effectieve marketing de beste. Dit zei J. van der Veen, voorzitter van het Productschap Tuinbouw (PT), deze week op de bestuursvergadering van het schap.

"Het imago van groente en fruit in Nederland is zonder meer positief. De sector moet de risico's van normoverschrijdingen daarom beter in kaart brengen. Vorige week is met de perenkwestie nog eens duidelijk geworden hoe belangrijk harde garanties zijn voor voedselveiligheid. De sector zal dus al het mogelijke moeten doen om herhaling van dit soort bedrijfsongevallen te voorkomen", zo zei de voorzitter van het PT.

Van der Veen ziet duidelijk beweging in de Brusselse discussie over de promotie van landbouwproducten. De Europese Commissie wil komen met een voorstel voor promotie in landen buiten de Unie. De voorzitter vindt dat promotie een beter bestaansrecht heeft dan de huidige regeling met exportrestituties. Hierbij wordt de uitvoer gestimuleerd door subsidies. Van der Veen vindt alleen het bedrag van 15 miljoen euro voor het nieuwe promotieplan wel erg beperkt. Ook mag het bestaande promotiefonds voor sierteeltproducten niet op de tocht komen te staan.

Vooral de groenten- en fruitsector is wel te porren voor het vervangen van de restitutieregeling door een goede promotieregeling. Alleen moet die niet beperkt blijven voor landen buiten de Europese Unie. "Door de teruglopende consumptie van groente en fruit moet ook binnen de EU meer promotie plaatsvinden. Er zijn wel mogelijkheden dat via telersverenigingen te doen in het kader van de Gemeenschappelijke Marktordening (GMO), maar deze zijn beperkt", zo zei de PT-voorzitter. "Daarom lijkt het mij noodzakelijk dat wij voorstellen ontwikkelen of ondersteunen om het geheel op een andere leest te schoeien. Eén goede Brusselse regeling voor de promotie van groente en fruit via representatieve ketenorganisaties lijkt daarbij de beste route. Hiermee zeg ik overigens niet dat alle pogingen voor meer generieke promotie moeten worden opgeschort."

Van der Veen benadrukte op de bestuursvergadering nog eens dat het tuinbouwbedrijfsleven de koppeling tussen de regulerende energiebelasting (ecotax) en de onderhandelingen over de tuinbouwgasprijs nadrukkelijk wil vasthouden. "Wij gaan ervan uit dat de Europese Commissie de voorzetting van de uitzondering voor de tuinbouw opnieuw zal goedkeuren want er bestaat geen Europese eco-heffing en de Nederlandse glastuinbouw werkt via een eigen heffing al met kracht aan de noodzakelijke energiebesparing. Wij verwachten snel groen licht uit Brussel, want de tuinbouw heeft er recht op dat er gauw duidelijkheid komt."

Deel: ' Voedingstuinbouw moet normoverschrijdingen uitsluiten '
Lees ook