Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

Voedselautoriteit start Foodguard-project

1 augustus 2001 -
Dit is een gezamenlijk persbericht van de ministeries van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij en Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

De Voorlopige Nederlandse Voedselautoriteit (VNVa) is gestart met een project om de wetgeving en de handhaving op het terrein van de voedselproductie in kaart te brengen. Dat gebeurt door een drietal voedselproductieketens door te lichten op deze punten. Het project met de naam Foodguard is het eerste sinds op 13 juli het kabinet akkoord ging met de instelling van de VNVa. Het project moet uiteindelijk leiden tot een grotere voedselveiligheid door wetgeving en handhaving op het gehele terrein van voedselproductie te stroomlijnen.

De NVA heeft een consortium van het Expertisecentrum van LNV (EC-LNV), het Rijksinstituut voor Kwaliteitsaangelegenheden in de Land- en Tuinbouw (RIKILT), het Landbouw Economisch Instituut (LEI BV) en TNO-Voeding gevraagd deze ketenanalyse uit te voeren en voorstellen te doen voor organisatorische verbeteringen. Bij dit project zijn verder beide departementen en beide toezichthouders (de Rijksdienst voor Keuring van Vee en Vlees en de Keuringsdienst van Waren) nauw betrokken. Ook de betrokken productschappen en hun controle-organen worden bij het project ingeschakeld. De eindrapportage is voorzien in februari van het volgend jaar.

Deel: ' Voedselautoriteit start Foodguard-Project '
Lees ook