Voedselovergevoeligheid voortaan eenvoudiger vast te stellen


Eén druppel bloed is voldoende

Uitgeest, 20110915 -- Steeds meer wordt duidelijk dat een overgevoeligheid voor een voedingsmiddel (mede) oorzaak kan zijn van aandoeningen als migraine, prikkelbare darm, ADHD, chronische vermoeidheid en gewrichtsklachten. Uitzoeken welk voedingsmiddel precies de klachten ‘triggert’ was tot voor kort zeer complex. Het bijhouden en analyseren van voedingsdagboeken kost bovendien veel tijd. Vanaf nu is het een stuk eenvoudiger om een voedselintolerantie vast te stellen. De onlangs in Nederland geïntroduceerde FoodSCAN van YorkTest, helpt via een eenvoudige bloedtest (vingerprik) eventuele ziekmakende voedingsmiddelen op te sporen. Klinische studies wijzen uit dat als die voedingsmiddelen vervolgens worden vermeden, chronische klachten verminderen of zelfs geheel verdwijnen.

FoodSCAN is een snelle en eenvoudige IgG-test voor het identificeren van stoffen die klachten veroorzaken (allergenen). De test onderzoekt het bloed op de zogenaamde IgG antistoffen tegen 113 veelgebruikte levensmiddelen. Als een allergeen vervolgens uit de voeding wordt weggelaten, kan de gezondheid aanzienlijk verbeteren. Uit onderzoek aan de University of York onder ruim 5000 proefpersonen bleek dat driekwart van de mensen die na een positieve uitkomst van de test een individueel eliminatiedieet volgde, binnen enkele weken een aanzienlijke verbetering van de klachten ervoer. 

Een klassieke voedingsallergie veroorzaakt een reactie op korte termijn. Meestal al binnen een uur na het eten van het levensmiddel. Gelukkig zijn dergelijke (IgE) voedingsmiddelallergieën vrij  zeldzaam. Als gevolg van het op korte termijn optreden van de symptomen is deze vorm van allergie relatief eenvoudig te diagnosticeren. Dit ligt anders bij een (IgG) voedselintolerantie, waarbij de symptomen na het eten van een voedingsmiddel pas optreden na zo’n 24 tot 72 uur. Hierdoor is de relatie tussen een voedingsmiddel (allergeen) en klachten moeilijk vast te stellen. Een voedselintolerantie wordt dan ook vaak niet herkend.

Yorktest UK heeft al 25 jaar ervaring in de ontwikkeling van betrouwbare diagnostiek, zoals bij voedingsintolerantie. FoodSCAN®  wordt geleverd als testkit. De test kan eenvoudig thuis of door een arts worden gedaan. Eén druppel bloed uit een vingertop is voldoende om de totale analyse te kunnen uitvoeren. Na retourneren van de testkit naar YorkTest wordt het bloedmonster getest in het YorkTest Laboratorium. Binnen twee weken worden de testresultaten en de informatie over de resultaten per e-mail toegestuurd. Aan de hand van de rapportage met testresultaten kan men vervolgens - indien noodzakelijk - de voeding aanpassen. Om dit eliminatiedieet goed uit te voeren is een telefonisch diëtistenconsult van 45 minuten in de prijs van € 339,00 van FoodSCAN®  inbegrepen.

Er zijn meer voedselintolerantietesten op de markt. Echter, dit is de eerste keer dat een  commercieel verkrijgbare test op voedselintolerantie is onderworpen aan wetenschappelijk onderzoek en effectief blijkt te zijn.

YorkTest Holland


Deel: ' Voedselovergevoeligheid voortaan eenvoudiger vast te stellen '
Lees ook