Ingezonden persbericht


Persinformatie

9 augustus 2011

Onderzoek naar kennis voedselveiligheid: kwart Nederlanders onderschat eigen rol bij voorkomen voedselvergiftiging Een derde Nederlanders maakt zich meer zorgen over veiligheid eten na uitbraken ESBL en EHEC

De uitbraken van EHEC en ESBL eerder dit jaar hebben bij bijna een derde van de Nederlanders geleid tot extra zorgen over de veiligheid van ons eten. Dit blijkt uit nieuw onderzoek in opdracht van het Voedingscentrum onder ruim 2000 Nederlanders. Bijna 4 op de 10 mensen gaat nu anders om met hun eten en let meer op hygine. Tegelijkertijd onderschat een kwart van de mensen hun eigen invloed bij het voorkmen van besmetting van hun eten, terwijl met een paar simpele hygineregels de meeste voedselinfecties vermeden kunnen worden.

Sinds de uitbraak van EHEC en de ESBL-besmettingen maken met name vrouwen en 55-plussers zich meer zorgen over de veiligheid van hun eten. Dit zijn ook de groepen die hebben besloten anders met de bereiding van eten om te gaan. 38% van alle ondervraagden geeft aan anders met hun eten om te gaan. 18% zegt rauwe groente nu beter te wassen onder stromend water. 16% let meer op hygine in het algemeen en 12% wast zijn handen beter dan vroeger. Van alle ondervraagden geeft 79% aan altijd de handen te wassen voordat het eten wordt bereid. Het Voedingscentrum is positief verrast over het hoge aantal mensen dat zich bewust is van het belang van schone handen; hiermee wordt voorkomen dat ziekmakers als bacterin en virussen worden overgebracht op het eten.

Het onderzoek 'Voedselveiligheid' laat ook zien dat er onder Nederlanders nog de nodige onwetendheid heerst over de mogelijkheden om zelf de kans op voedselvergiftiging te verkleinen. 10% van de ondervraagden, overeenkomend met ruim anderhalf miljoen mensen, eet wel eens een bederfelijk product na de TGT-datum. Deze datum staat voor Te Gebruiken Tot: de uiterste datum tot wanneer de fabrikant de veiligheid garandeert. Na deze houdbaarheidsdatum op verse, kort houdbare producten is de kans op bederf zeer groot. Maar liefst een kwart van de respondenten geeft aan dat ze niet altijd het keukengerei wassen of verwisselen tussen de bereiding van rauw en bereid voedsel. Deze mensen nemen daarmee het risico op kruisbesmetting en een voedselvergiftiging. Ze lijken hun eigen rol te onderschatten bij het voorkomen van een dergelijk, vermijdbaar risico.

Gezinnen met kinderen nonchalanter over voedselveiligheid Het Voedingscentrum vindt het zorgelijk dat gezinnen met jonge kinderen nonchalanter met hygine lijken om te gaan. Deze gezinnen zeggen vaker geen rekening te houden met de houdbaarheidsdatum en wassen minder vaak hun handen, terwijl juist baby's en jonge kinderen kwetsbaarder zijn voor voedselinfecties. Verder denkt 24% van alle ondervraagden zelf geen invloed te hebben op de kans om besmetting van het eten te verkleinen. Echter, met een paar simpele hygineregels kunnen de meeste voedselbesmettingen en ook de kans op ESBL- en EHEC-besmetting zeer sterk gereduceerd worden.

Boek 'Alles over veilig eten'
Om mensen te helpen veiliger en gezond met hun eten om te gaan, zet het Voedingscentrum in een nieuw boek 'Alles over veilig eten' alle adviezen op een rij. De verschillende houdbaarheidsdata THT en TGT komen aan bod, net als maatregelen om besmetting met bacterin als salmonella en listeria te voorkomen. Ook schadelijke stoffen als dioxines en PAK's worden beschreven, net als de invloed op ons eten van dierziekten, bestrijdingsmiddelen en gentech. Verder worden de meest besproken E-nummers toegelicht. Het boek beschrijft welke groepen extra voorzichtig moeten zijn en geeft ook tips om het eten op de juiste manier en op de juiste plek te bewaren en daarmee verspilling tegen te gaan.

Het onderzoek 'Voedselveiligheid' is in juni 2011 door 2.090 leden van het CentERpanel ingevuld; dit panel vormt een goede afspiegeling van de Nederlandse bevolking. Het onderzoek is in opdracht van het Voedingscentrum uitgevoerd door CentERdata, instituut voor dataverzameling en onderzoek. Het nieuwe boek 'Alles over veilig eten' is voor 9,95 te bestellen via de webshop van het Voedingsccentrum: www.voedingscentrum.nl/webshop

Voedingscentrum - eerlijk over eten
Het Voedingscentrum informeert consumenten over - en stimuleert hen tot een gezonde en mmeer duurzame voedselkeuze.

Het Voedingscentrum is de autoriteit die aan consumenten wetenschappelijk onderbouwde en onafhankelijke informatie geeft over een gezonde, veilige en meer duurzame voedselkeuze. Het Voedingscentrum bevordert gezond en duurzaam gedrag bij consumenten en stimuleert de industrie tot een meer verantwoord voedselaanbod. Daarbij zoeken we de medewerking van lokale professionals en andere relevante partijen. Het Voedingscentrum wordt gefinancierd door het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Deel: ' Voedselveiligheid kwart Nederlanders onderschat eigen rol bij voork.. '


Lees ook