Persbericht

OBSERVATIEHUT HEMPOLDER WORDT VERPLAATST

HEMPOLDER - De vogelobservatiehut van het Noordhollands Landschap, aan de Hemweg te Akersloot, wordt verplaatst. Het is de
natuurbe-schermings-organisatie helaas niet gelukt de grond waarop de hut nu staat, in eigendom te krijgen. Om de liefhebber toch een mooi uitzicht op het landschap en zijn bewoners te gunnen, wordt momenteel uitgekeken naar een andere vogelrijke plek in de Hempolder. Het blijft wel mogelijk om vanaf de Hemweg, die een deel de polder insteekt, de enorme weidevogelrijkdom van de polder te bekijken.

De huidige hut is vanaf heden niet meer toegankelijk. Het Noordhollands Landschap heeft de grond niet in eigendom kunnen verkrijgen. Hier was eerst wel zicht op. Het Noordhollands Landschap zal de hut verplaatsen, want deze organisatie streeft er naar zo veel mogelijk natuur vrij toegankelijk te houden. Na het broedseizoen zal de hut verplaatst worden. Het is nog niet bekend waar de nieuwe vogelobservatiehut zal verrijzen.

Vogelliefhebbers zullen echter op vele andere locaties in Noord-Holland hun hart op kunnen halen. Het Noordhollands Landschap organiseert namelijk gedurende het hele seizoen verschillende vogel- en andere excursies. Voor data en meer informatie kan men bellen met het Noordhollands Landschap, tel. 0251-659696.

//////////////////////////////

Voor inlichtingen over bovenstaand persbericht kunt u contact opnemen met Johan Stuart, 0251-659750, privi 023-5389481 of mobiel 06-53129644. E-mail: NHL@tref.nl

Castricum, 23 april 1999

Zoekwoorden:

Deel: ' Vogelobservatiehut Hempolder wordt verplaatst '
Lees ook