Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Persbericht 03/038

Ministerie van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid Directie
Communicatie

14 maart 2003

Nr. 03/038

Vogelpest: eigen risico werkgevers bij werktijdverkorting gehalveerd

Demissionair minister De Geus van Sociale Zaken en Werkgelegenheid halveert de periode die voor eigen rekening komt voor bedrijven die werktijdverkorting hebben aangevraagd als gevolg van de vogelpest. De minister wil bedrijven die getroffen zijn door de vogelpest tegemoet komen omdat er naar zijn mening sprake is van onmiddellijke en verstrekkende sociaal-economische gevolgen. Dat schrijft de minister in een brief aan de Tweede Kamer.

Op 4 maart j.l. besloot demissionair minister De Geus om de vogelpest en de maatregelen van het ministerie van LNV aan te merken als grond voor werktijdverkorting. In het verleden werd ook werktijdverkorting verleend bij vergelijkbare uitzonderlijke veeziekten zoals BSE, varkenspest en MKZ.

De minister kan onder bepaalde voorwaarden een bedrijf gedurende een beperkte periode toestaan de arbeidsduur van zijn werknemers te verminderen. De werknemer ontvangt in zo'n geval een WW-uitkering van 70 % van het gederfde loon. Eén van de voorwaarden voor het toestaan van werktijdverkorting is dat het bedrijf, afhankelijk van de mate waarin het bedrijf wordt stilgelegd, de eerste twee tot zes weken voor eigen rekening neemt. Gezien de onmiddellijke en verstrekkende sociaal-economische gevolgen van de uitbraak van de vogelpest komt de minister de bedrijven nu tegemoet door deze periode te halveren. Dit betekent dat minimaal 1 week en maximaal 3 weken een eigen risico geldt voor de werkgevers, afhankelijk van de mate van vermindering in de bedrijvigheid. De Arbeidsinspectie ziet er op toe dat bij elk bedrijf de juiste eigen risicotermijn wordt gehanteerd.


---

De volgende Officiële publicatie(s) zijn gerelateerd aan bovenstaande persbericht:
PDF publicatie Brief van minister De Geus over Aviaire Influenza in relatie tot werktijdverkorting en het besluit bijstandsverlening zelfstandigen
2003

Deel: ' Vogelpest eigen risico werkgevers bij werktijdverkorting gehalveerd '
Lees ook