expostbus51


RVD/DV

MINISTERRAAD: STANDPUNT TEGOEDEN TWEEDE WERELDOORLOG..........

Ministerie van Economische Zaken
Persbericht Ministerraad
15 oktober 1999

KABINET KOMT BEGIN VOLGEND JAAR STANDPUNT TEGOEDEN TWEEDE

WERELDOORLOG

De Nederlandse regering verwacht begin volgend jaar een integraal regeringsstandpunt te kunnen vaststellen over de tegoeden Tweede Wereldoorlog. De regering wil een standpunt innemen nadat de commissies die onderzoek doen naar dit onderwerp hebben gerapporteerd. Daarna wil de regering de diverse belangengroepen, waaronder het Centraal Joods Overleg (CJO), in de gelegenheid stellen op de rapporten te reageren.

De commissies Van Kemenade, Scholten en Van Galen zullen de komende tijd met eindrapporten komen. De commissie Kordes heeft gerapporteerd en de commissie Ekkart heeft deze week een tussenrapportage gepresenteerd.

Minister Zalm van Financiën zal dit in een brief aan de Kamer melden. In deze brief wordt ook de stand van zaken gegeven van de werkzaamheden van de diverse fondsen, de holocaust-educatie en het onderzoek naar terugkeer en opvang (SOTO). Ook wordt ingegaan op de ontsluiting van diverse archieven en op de internationale ontwikkelingen.

RVD, 15.10.1999

15 okt 99 16:30

Zoekwoorden:

Deel: ' Volgend jaar standpunt tegoeden Tweede Wereldoorlog '
Lees ook