Koninklijke Volker Wessels Stevin

Persberichten

11 februari 1999

Overdracht Van Nelle Monument Rotterdam feit

Na een zorgvuldig herbestemmingstraject -resulterend in de presentatie van de nieuwe bestemming in oktober 1998- maken Koninklijke Volker Wessels Stevin en Sara Lee/DE bekend dat het Van Nelle Monument onlangs definitief van eigenaar is gewisseld. Koninklijke Volker Wessels Stevin mag zich na deze feitelijke overdracht de nieuwe eigenaar van het Van Nelle Monument noemen.
Het Monument wordt de komende jaren ontwikkeld tot een thematisch centrum onder de naam 'Van Nelle Ontwerpfabriek'. Het centrum zal, met volledige waarborging van de architectonische en monumentale waarde van het complex, vele bedrijven, organisaties en activiteiten gaan huisvesten. Het Van Nelle Monument is voor NLG 20 miljoen van eigenaar gewisseld. De gemeente Rotterdam draagt NLG 1,7 miljoen bij ten behoeve van de realisatie van het herbestemmingsconcept.

Thematische bestemming
Verwacht mag worden dat de Van Nelle Ontwerpfabriek een aanzienlijke impuls voor de Rotterdamse werkgelegenheid met zich mee zal brengen. In de toekomst nemen naar schatting tussen de 110 en 175 kleine en middelgrote bedrijven hun intrek in het complex. De focus ligt daarbij op bedrijven uit de grafische sector, design, communicatie, bouwkunde, kunst, cultuur en educatie. Qua functionaliteit kan worden gedacht aan ruimten voor exposities, presentaties, ontvangsten, congressen, educatie, verkoop, restauratieve dienstverlening, productie en kantoren. De Van Nelle Ontwerpfabriek past uitstekend in de 'projecten-portefeuille' van Koninklijke Volker Wessels Stevin, omdat dit concern ondermeer veel belangstelling heeft voor realisatie en herontwikkeling van gebouwen met een thematische bestemming. Door de gekozen thematische invulling zal een uniek industrieel erfgoed behouden blijven en een concrete bijdrage gaan leveren aan het imago van Rotterdam als internationale cultuur- en designstad.

Met de daadwerkelijke herontwikkeling van het Van Nelle Monument naar de Van Nelle Ontwerpfabriek is al begonnen. De eerste bedrijven zullen in de eerste helft van 2000 hun intrek in het Monument nemen. Naar verwachting zal het project in 2004 geheel zijn afgerond.

Deel: ' Volker Wessels Stevin eigenaar Van Nelle Monument Rotterdam '
Lees ook