Koninklijke Volker Wessels Stevin

Persberichten

Rotterdam, 19 mei 1999

De Raad van Bestuur van Koninklijke Volker Wessels Stevin nv deelt mee dat de vennootschap 400.000 stuks certificaten van eigen aandelen heeft ingekocht.

De inkoop heeft plaatsgevonden binnen het beleid om de uitbreiding van het aantal uitstaande aandelen (verwatering) als gevolg van stockdividend zoveel als mogelijk te beperken.

Het ligt in de bedoeling deze 400.000 aandelen in de eerstvolgende te houden Algemene Vergadering van Aandeelhouders te agenderen voor intrekking overeenkomstig artikel 9 van de statuten.

Voor de goede orde wordt nog opgemerkt dat de stand van de in depot gehouden eigen aandelen per heden 1.350.000 stuks bedraagt ten behoeve van toekomstige uitgifte van stockopties en conversie van de converteerbare obligatielening.

Deel: ' Volker Wessels Stevin koopt certificaten eigen aandelen '
Lees ook