Koninklijke Volker Wessels Stevin

Persberichten

Rotterdam, 11 mei 1999

Volker Wessels Stevin wil De Koning Bouwgroep overnemen

De Raad van Bestuur van Koninklijke Volker Wessels Stevin nv deelt, mede namens aandeelhouders en directie van De Koning Bouwgroep bv mee dat gesprekken worden gevoerd over de aansluiting van De Koning Bouwgroep bv bij Koninklijke Volker Wessels Stevin nv. De verwachting is gewettigd, dat partijen tot overeenstemming komen over de overname van het gehele geplaatste aandelenkapitaal van De Koning Bouwgroep bv.

De Koning Bouwgroep met vestigingen in Eindhoven en Zwijndrecht is actief als ontwikkelende bouwer in zowel de utiliteits- als de woningbouw. De omzet over 1998 heeft circa NLG 75 miljoen bedragen en is door circa 130 medewerkers gerealiseerd. Voor 1999 wordt een omzet verwacht van NLG 100 miljoen.

De activiteiten van De Koning Bouwgroep sluiten zowel geografisch als qua bedrijfsfilosofie goed aan bij de activiteiten van Koninklijke Volker Wessels Stevin in de sector Bouw en Vastgoedontwikkeling.

Een overname van de aandelen zal in contanten worden voldaan. De onderneming zal - na aansluiting - direct bijdragen aan de winst per aandeel.

De SER-Fusiecommissie, de betrokken vakorganisaties en de NMa zijn over de voorgenomen verwerving geïnformeerd.

Aan de betrokken ondernemingsraden is advies gevraagd.

Deel: ' Volker Wessels Stevin wil De Koning Bouwgroep overnemen '
Lees ook