Nederlandse Vereniging van journalisten

27/3/2003 Sectie Freelance
Volkskrant stopt freelancevergoeding hergebruik

Freelancers die voor de Volkskrant werken ontvingen een brief van de hoofdredactie waarin wordt gemeld dat het systeem van nabetalingen voor hergebruik van auteursrechtelijk materiaal op internet wordt beëindigd. Dit besluit wordt genomen tegen de achtergrond van tegenvallende inkomsten van de PCM-internet-activiteiten. De NVJ staat op het standpunt dat het risico van de ondernemer niet mag worden afgewenteld op de leverancier van het product. Voor elektronisch hergebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal dient gewoon te worden betaald. Overigens staat de vergoeding van PCM zoals tot nu toe betaald in geen verhouding tot wat redelijk is. PCM betaalde immers slechts 2% van het oorspronkelijke honorarium, terwijl de NVJ 20% adviseert.
De Volkskrant gaat ervan uit dat freelancers die niet voor 28 maart op de brief hebben gereageerd stilzwijgend met de nieuwe maatregel instemmen. Juridisch heeft het geen grond dat freelancers hierdoor stilzwijgend hebben ingestemd met hergebruik van hun auteursrechtelijk materiaal op internet. In de eerdere procedure van de freelancers Heg, Mulder en Stam tegen de Volkskrant is in 1997 al door de rechter beslist dat publicatie op internet een nieuwe openbaarmaking is waarvoor opnieuw toestemming van de auteur is vereist. De NVJ roept de freelancers op uiteraard geen toestemming te geven voor hergebruik waarvoor niet wordt betaald.

Voor nadere informatie: Ellie Speet / NVJ 020-6766771

Deel: ' Volkskrant stopt freelancevergoeding hergebruik '




Lees ook