Vlaamse Volksunie

SP moet niet dreigen, maar handelen. VU dient voorstel van bijzondere wet in voor defederalisering verkeer (10/08/01)

In volle komkommertijd drijven de klassieke partijen het opbod inzake verkeersveiligheid steeds hoger op. De Vlamingen weten onderhand wel dat er op het terrein niets verandert - België blíjft ondermaats scoren op Europees vlak. De kloof tussen woord en daad is nooit zo groot geweest.

Deze week reeds wees kamerlid Geert Bourgeois op het hoge Slangen-gehalte van de maatregelen die de ministers Durant, Duquesne en Verwilghen aankondigden. Zeker is dat er op korte termijn heel weinig kan veranderen. Er is nog altijd geen wettelijk kader voor de administratieve afhandeling van verkeersboetes, het rijbewijs met punten is dé millenniumoverschrijdende verkeersmop, op lokaal vlak is men nog nergens aan (verkeers)veiligheidsplannen toe en de federale overheid heeft ter zake weinig of geen aansturingsmogelijkheden.

Bij al dit verbale geweld kon de SP moeilijk achterblijven. Hert opbod werd nogmaals opgedreven. De burgemeester van Leuven en zijn Hasseltse collega, annex minister, kregen wat ze wensten: grote media-aandacht voor enkele stoere, dreigende oneliners.

Toen de SP Verkeersveiligheid in handen had met staatssecretaris Jan Peeteers gebeurde er niets. Uiteraard geen woord daarover. Eveneens geen woord over de medeverantwoordelijkheid van de SP voor het falende federale beleid. Wel veel rode/loze dreiging: als Durant niet doet wat we vragen, moet verkeer een Vlaamse bevoegdheid worden, zoniet komt er een crisis.

Reeds ter gelegenheid van de Octopusonderhandelingen lanceerde de VU de eis tot defederalisering van de verkeerspolitie. Vreemd genoeg kreeg zij hiervoor destijds géén steun van de SP. Tijdens de Lambermont-saga bepleitte VU-kamerlid Karel Van Hoorebeke de defederalisering van het verkeershandhavingsbeleid. Sommige VLD-ers schaarden zich achter deze eis, de SP bleef daarentegen weer stom en stil. Nu Verhofstadt heeft aangekondigd dat er geen nieuwe staatshervorming komt, is het opbod van de SP volstrekt ongeloofwaardig.

De VU zal de proef op de som nemen. De kamerleden Geert Bourgeois en Karel Van Hoorebeke dienen een voorstel van bijzondere wet in om Verkeer te defederaliseren. Eens zien of de SP ook doet wat ze zegt.

Auteur:
VU-kamerfractie
Geert Bourgeois en Karel Van Hoorebeke, VU-kamerleden

Meer informatie:
Contactpersoon: Ben Weyts, woordvoerder
Telefoon: 02/219.49.30
Fax: 02/217.35.10
E-post: ben.weyts@vu.be
Url: www.vu.be

Zoekwoorden:

Deel: ' Volksunie Belgie 'SP moet niet dreigen, maar handelen' '
Lees ook