Provincie Gelderland


Volop activiteiten rond Statenverkiezingen in Gelderland

2 februari 1999

Nr. 99-041

Woensdag 3 maart a.s. gaan de stembureaus open voor de verkiezingen voor Provinciale Staten. Inwoners van alle provincies kiezen dan de vertegenwoordigers voor hun eigen provinciale parlement. In Gelderland bestaan Provinciale Staten uit 75 personen; mannen en vrouwen uit alle delen van de provincie die samen het algemeen bestuur van de provincie vormen. Zij nemen beslissingen over allerlei zaken zoals de verdeling van de ruimte, openbaar vervoer, jeugdzorg en werkgelegenheid. Besluiten die iedereen in Gelderland aangaan.

Activiteiten
In de aanloop naar de verkiezingen organiseren de 12 provincies een reeks van activiteiten. Naast de gezamenlijke projecten zijn er ook een aantal specifiek Gelderse activiteiten. Gelderland maakt daarbij veel gebruik van de mogelijkheden die de nieuwe media bieden.

Provincie on line
De provincies hebben vanaf deze week een speciale verkiezingssite op Internet (www.provincies.nl). Naast allerlei informatie over de provincie en de statenverkiezingen bevat deze site ook een zgn. stemwijzer, waarmee bezoekers aan de hand van een aantal stellingen kunnen toetsen naar welke partij hun voorkeur uitgaat. Degenen die zelf niet een Internetaansluiting hebben, kunnen terecht in 23 Gelderse bibliotheken, waar bezoekers gratis de provinciesite kunnen bezoeken. Als aanmoediging verloot de provincie onder hen 5 Internetabonnementen. Voor niet-Internetbezitters is er in de vorm van een "organizer" een alternatieve prijs. Van de stemwijzer zijn overigens ook diskettes verkrijgbaar en van de vergelijking van de politieke standpunten is een papieren versie beschikbaar.

Open Huis
Op zaterdag 20 februari tussen 10.00 en 16.00 uur houden alle provincies Open Huis. In het Gelderse provinciehuis aan de Markt in Arnhem zijn er stands, tentoonstellingen, demonstraties, muziek, een politieke markt en allerlei activiteiten voor kinderen. Op die manier krijgen inwoners een goed beeld van de zaken waarmee de provincie zich bezighoudt.
Het openbaar vervoer van en naar het Gelderse provinciehuis is die dag gratis! Iedereen die zijn trein- of buskaartje (vanuit elke plaats in Gelderland) inlevert bij de stand van Verkeer en Vervoer, krijgt de kosten ervan vergoed! Dat geldt ook voor bezoekers die gebruikmaken van het Transferium in Arnhem-Zuid.

Film
De TROS heeft een film gemaakt over het werk van de Nederlandse provincies. De uitzending is op vrijdag 26 februari van 18.57 uur tot 19.35 uur op Nederland 2.

Digitale scholierenverkiezingen
Nieuw en uniek in Nederland is dat op 1 maart - twee dagen voor de echte verkiezingen - in Gelderland digitale scholierenverkiezingen worden georganiseerd. Via het Internet wordt op 17 scholen gestemd, door in totaal 2.000 leerlingen. De uitslag wordt dezelfde avond nog bekendgemaakt, onder ander via TV Gelderland.

Scholierenparlement
Scholieren van Gelderse scholen spelen op 9 februari vanaf 18.45 uur, onder leiding van Commissaris van de Koningin J. Kamminga, een vergadering van Provinciale Staten na. De leden van het scholierenparlement zullen zich een dag lang voorbereiden op hun nieuwe rol. Provinciale politici en ambtenaren zullen hen dan adviseren en informeren over het reilen en zeilen van de provinciale politiek.s Avonds buigen de scholieren zich over een aantal voorstellen waaruit een keuze moet worden gemaakt. Eén project zal worden gehonoreerd met f 2.500,--.

Omroep Gelderland
Omroep Gelderland zal via radio en tv veel aandacht aan de verkiezingen en aan het provinciale beleid besteden. In vier thema-uitzendingen zal de regionale omroep ingaan op ruimtelijke ordening (24/2), mobiliteit/openbaar vervoer (25/2), jeugdbeleid (26/2) en economie/werkgelegenheid (1/3). De tv zendt tussen 18.00 en 22.00 uur eerst een reportage uit. Tussen 22.00 en 23.00 uur is er een live-uitzending met een discussie tussen gasten en provinciale politici.
In de Omroepkrant van februari geeft de provincie nog meer informatie over de verkiezingen.

Verkiezingsavond
Als op de verkiezingsavond van 3 maart de stembureaus sluiten, opent het Gelderse provinciehuis zijn deuren voor iedereen die geïnteresseerd is in de uitslagen van de verkiezingen. Behalve de uitslagen, is er de live-uitzending van Omroep Gelderland met interviews, debatten en muziek.

Voor meer informatie kunt u terecht bij:
* de afdeling Communicatie, mw. E. Willink, tel. (026) 359 90 15, e-mail: e.willink@prv.gelderland.nl
* de afdeling Communicatie, mw. M. van Raay, tel. (026) 359 90 21, e-mail: m.raaij@prv.gelderland.nl
* Informatiemateriaal over de statenverkiezingen (waaronder de stemwijzer en de programmavergelijking) is verkrijgbaar bij het secretariaat van de afdeling Communicatie van de provincie Gelderland, tel. (026) 359 90 00, e-mail secr.com.bd@prv.gelderland.nl

Deel: ' Volop activiteiten rond Statenverkiezingen in Gelderland '
Lees ook