Gemeente Alkmaar


11 september 2001

Wethouder verricht handeling voor voltooiing opplus-project Maasstraat

Op 13 september 2001 om 14.00 uur verricht wethouder Volkshuisvesting C. van Vliet een officiële handeling ter gelegenheid van het `opplussen' van een flat aan de Maasstraat. De flat van woningstichting Sint Willibrordus kende bouwkundige hindernissen waardoor bewoners die slecht ter been zijn moeilijk in hun woning konden komen. Door het opplus-project is dat nu verleden tijd. Het zogenaamde `opplussen' is het aanpassen van een woning voor ouderen en gehandicapten. In de Maasstraat zijn de drempels verlaagd, de liften gerenoveerd en de galerijdeuren voorzien van elektrische deuropeners. Bovendien is het nu mogelijk door de bouw van een collectieve berging naast de hoofdingang zes elektrische buitenwagens te stallen en op te laden. Wethouder Van Vliet opent op 13 september deze berging. Daarnaast onthult hij een schildje in het gebouw waarop staat vermeld dat de Maasstraat een `senior-vriendelijke' woning is.

Gezamenlijk project
Het opplussen is een gezamenlijk project van de gemeente Alkmaar en woningstichting Sint Willibrordus. De gemeente draagt 40% bij in de kosten; Sint Willibrordus neemt het resterende deel inclusief het onderhoud van de diverse installaties voor haar rekening.

Ouder dan 25 jaar
Het project Maasstraat is een goede voortzetting van het beleid dat de gemeente en woningcorporaties voeren om flats die ouder zijn dan 25 jaar zoveel mogelijk geschikt te maken voor ouderen en gehandicapten. Al eerder zijn wooncomplexen aan de Europaboulevard, de Krelagestraat, de Muiderwaard en de Nijenburgh aangepast. De gemeente heeft in ieder geval tot en met 2002 budget beschikbaar gesteld om het opplus-project voort te zetten.

Deel: ' Voltooiing opplus-project Maasstraat Alkmaar '
Lees ook