Gemeente Goes

Maandag 25 oktober om 19.30 uur
commissie ruimtelijke ordening, financiën en onderwijs

Voorstel tot het nemen van een voorbereidingsbesluit voor Goes-Zuid.

Toelichting op de stedenbouwkundige uitgangspunten uitbreiding stadskantoor door
de stadsarchitect de heer Kees Kaan.

Wijziging parkeerverordening Goes.

Begroting 2000.

Begrotingswijzigingen.

Zoekwoorden:

Deel: ' Vommissie ruimtelijke ordening, financiën en onderwijs Goes '
Lees ook