Vonk: “Gemeentelijke aanpak kinderarmoede moet beter”

Persbericht ChristenUnie-SGP Rotterdam - 30 maart 2017

Vonk: “Gemeentelijke aanpak kinderarmoede moet beter”

De aanpak van armoede is ver onder de maat en dat komt door falend overheidsbeleid, zo concludeert de Sociaal Economische Raad (SER). De ChristenUnie-SGP in Rotterdam is geschrokken van deze harde conclusies en wil onderzoek naar de effectiviteit van de Rotterdamse aanpak van kinderarmoede. Burgerraadslid Tjalling Vonk: “De conclusies van de SER zijn alarmerend. Armoede onder kinderen in Rotterdam is een groot probleem. Eén op de vijf kinderen leeft hier in armoede, dat is het hoogste percentage van Nederland. Ieder kind verdient het om de armoede achter zich te laten. We doen er daarom goed aan om de maatregelen die de SER voorstelt serieus te onderzoeken.”

De ChristenUnie-SGP wil van het stadsbestuur weten wat het met de aanbevelingen van de SER doet en heeft daarom schriftelijke vragen gesteld.

Versnipperd beleid

De SER concludeert dat het lokale aanbod van regelingen voor kinderen in armoede vaak nog te versnipperd is en stelt daarom voor om (1) alle regelingen te bundelen in één overzicht, (2) aanvraagprocedures voor regelingen te integreren en (3) meer regelingen te bundelen in een Kindpakket. Vonk: “Een overzicht maakt onmiddellijk duidelijk, op welke regelingen aanspraak gemaakt kan worden. Daarnaast hebben fondsen zoals het Jeugd Sport Fonds en Jeugd Cultuurfonds verschillende aanvraagprocedures. Dat is erg onhandig en geeft veel werk. Het moet mogelijk zijn om de aanvraagprocedure hiervan te vereenvoudigen.”

Effecten van armoedebeleid

Een ander instrument dat de SER adviseert is de introductie van een zogenaamde lokale armoedemonitor. Een dergelijke monitor brengt de doelgroep van het lokale armoedebeleid beter in kaart. Vonk: “Gezien de relatief grote armoedeproblematiek in Rotterdam hebben we dringend behoefte aan meer inzicht. Ik wil kunnen zien wat de effecten zijn van het armoedebeleid van het college. Zo nodig moeten we kunnen bijsturen.”

Tot slot wil de ChristenUnie-SGP dat het stadsbestuur in overleg gaat met de Rijksoverheid om te onderzoeken of het aanstellen van een zogenaamde armoederegisseur kan bijdragen aan de bestrijding van kinderarmoede. Deze regisseur zal moet toezien op de effectiviteit van het algehele armoedebeleid.

Deel: ' Vonk “Gemeentelijke aanpak kinderarmoede moet beter” '
Lees ook