Gemeente Tilburg


25-5-99

Voor 1999 120 'Instroombanen' verdeeld

Voormalige 'Melkert 1-banen' voor langdurig werklozen

Het college van b&w heeft de voor 1999 gesubsidieerde banen op basis van de sinds 1 januari geldende Regeling In- en Doorstroombanen voor langdurig werklozen verdeeld. Het gaat om 120 instroombanen waarvan er 27 in het onderwijs terecht komen, 8 bij sportverenigingen, 7 in de kinderopvang, 5 als administratieve ondersteuning, 4 in het milieu, 3 bij de musea, 15 in de algemene sfeer, 16 in de sector toezicht en 35 in de zorgsector. Wat het gesubsideerde werk in de zorgsector betreft, wil het college op basis van de in het Algemeen Beleidsplan vastgelegde afspraken dit jaar extra banen inzetten. Hiervoor vindt nog overleg met Thebé (Thuiszorg Midden-Brabant) plaats. Indien nodig wordt daarvoor vooruitlopend op 2000 een extra beroep op de instroombanen gedaan.

De regeling Extra werkgelegenheid voor langdurig werklozen ( Melkert 1) is per 1 januari 1999 opgevolgd door de Regeling In- en Doorstroombanen voor langdurig werklozen. Doelstelling en inhoud van de oude Melkert 1-regeling zijn in grote lijnen gehandhaafd. De banen zijn primair bedoeld voor mensen die een bijstandsuitkering ontvangen en langer dan één jaar werkloos zijn. De gemeente is echter vrij om niet-bijstandsgerechtigden en andere langdurig werklozen in aanmerking te laten komen.

Tot nu toe had de gemeente alleen de verantwoording over de zogenaamde Melkert 1A-banen. De zorgsector kende een eigen regeling (Melkert 1B). Vanaf 1 januari 1999 is dat veranderd en mag de gemeente ook nieuwe banen bij zorginstellingen realiseren. De bestaande banen in de zorgsector worden vanaf 1 januari 2000 tot de verantwoording van de gemeente gerekend.

Voor wat betreft de zogenaamde doorstroombanen wordt op dit moment door Ruimbaan van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid beleid voorbereid waardoor de regeling ook vanaf 1 januari 2000 kan worden ingevoerd.

Contactpersoon:
Ron de Rooij, Publiekszaken, telefoon 013 - 542 9725 Hans Leeuwenkamp, Concernstaf, 013 - 542 8993Deel: ' Voor 1999 120 'Instroombanen' verdeeld in Tilburg '
Lees ook