Gemeente Breda


VOOR ELKE BABY IN 2000 EEN BOOM IN HET OOIEVAARSBOS

Burgemeester en wethouders van Breda bieden baby's die in 2000 in Breda worden geboren een millenniumboom aan. Deze bomen gaan een nieuw bos vormen, het Ooievaarsbos, dat bij het Milieu Educatief Centrum komt te liggen. Verder start de gemeente een bijzonder project `Een kind uit duizenden'. Ouders van pasgeboren kinderen kunnen tot en met
2002 hun toekomstverwachtingen over de stad Breda vertellen aan het gemeentebestuur.

Breda wil met dit nieuwe bos het nieuwe millennium op een bijzondere manier inluiden, samen met de mensen in de stad. In 2000 plant de gemeente voor elk kind dat in Breda wordt geboren een boom in dit bos. Naar verwachting mag Breda dit jaar ongeveer 3500 baby's verwelkomen. Het nieuwe bos zal ongeveer 1 á 1,5 hectare groot zijn. De bomen worden geplant op grasland vlak bij het MEC aan de Charlotte Cuypersdreef. Naast nieuwe bomen kunnen naar schatting enkele honderden waardevolle bomen, die dreigen te verdwijnen door de aanleg van de HSL, hier een nieuw thuis vinden.

Het Ooievaarsbos is voor de gemeente een symbool van de optimistische verwachting van mensen over hun toekomst en die van hun kinderen. Breda is benieuwd wat voor verwachtingen ouders nu eigenlijk hebben van die toekomst in hun stad. Daarom start de gemeente het project `Een kind uit duizenden'. Ouders kunnen tot en met 2002, het jaar dat Breda 750 jaar stadsrechten heeft, hun dromen en verwachtingen op het gebied van wonen, werken, zorg en cultuur in Breda kwijt bij de gemeente. In een oorkonde nodigt de gemeente de ouders uit om een bijdrage te leveren aan `Een kind uit duizenden'.

In 2000 organiseert Breda daarnaast nog een aantal activiteiten om ouders enthousiast te maken om mee te doen aan het project.

Dit project moet een unieke documentatie opleveren van de meest uiteenlopende opvattingen, ideeën, wensen en dromen van Bredase ouders over hun eigen stad. Het is ook mogelijk veranderingen in de loop van de tijd waar te nemen en te registreren. De gemeente vindt `Een kind uit duizenden' een zeer bijzondere project en wil ook anderen hiervoor enthousiast maken. Bedrijven, ondernemingen, scholen en andere organisaties zouden op basis van bijvoorbeeld sponsoring of adoptie kunnen bijdragen aan het slagen van het project. De gemeente gaat zich hiervoor inspannen.

Tegelijk met het planten van het Ooievaarsbos, richt de gemeente over een lengte van 150 meter de benedenloop van de Bavelse Leij opnieuw in. Dit project is onderdeel van de grootscheepse aanpak van de Bavelse Leij. Op deze manier dragen Ooievaarsbos en Bavelse Leij, als onderdeel van de ecologische hoofdstructuur, bij aan een verdere ontwikkeling van de natuur in dit gebied. Ook in 2000.

Breda, 12 januari 2000

Deel: ' Voor elke baby in 2000 een boom in Ooievaarsbos Breda '
Lees ook