CDA

Mosterd: voor nabestaanden is ANW duidelijke verslechtering

"Voor nabestaanden is de ANW een duidelijke verslechtering t.o.v. de AWW", merkte Tweede Kamerlid Aart Mosterd aan het begin van zijn bijdrage aan het Algemeen Overleg over Algemene Nabestaandenwet (ANW), d.d. 2 oktober, op. "De bezuiniging van zo'n 1.2 miljard gulden per jaar maakt dat overduidelijk. De CDA-fractie heeft tegen de ANW gestemd, vanwege de onrechtvaardige en onbarmhartige elementen in de wet. De ANW is nauwelijks nog een volksverzekering te noemen. Het is hoogstens een zeer beperkte volksverzekering met een inkomenstoets. Vanwege deze aantasting van het volksverzekeringskarakter en vanwege het slechte overgangsrecht heeft het CDA destijds tegen de ANW gestemd."

Mosterd: "De financiële positie van nabestaanden is door de ANW duidelijk verslechterd. De keuzevrijheid van werken of niet werken is er veelal niet meer. Men is meer gaan werken; het moest wel. Dat geldt ook voor nabestaanden met kinderen. Immers voor hen verlaagt de inkomenstoets de ANW uitkering. De inkomenstoets demotiveert nabestaanden ook om te werken, juist ook bij middeninkomens. Bij een loonsverhoging of een eindejaarsuitkering vindt dan in bepaalde gevallen volledige korting plaats. Ook hoor je dat nabestaanden bang zijn om bijv. een familielid in huis te nemen ter verzorging bij ziekte omdat dan hun uitkering ANW gevaar loopt. Kan de regering daar nog eens naar kijken. Welke onbedoelde effecten zijn er? Via tijdig verzekeren of extra werken moet dit opgevangen worden. Nu lijkt dat thans te gaan lukken. Het CDA wil echter op 2 punten wijzen:

a. Nu krijgen de nabestaanden van voor 1950 nog een ANW uitkering. Dit houdt straks op, want die groep wordt kleiner en de oudere groep nabestaanden zonder recht op ANW zal groeien. Gevolg: In de toekomst zal daarom het aantal knelgevallen kunnen toenemen.
b. De conjunctuur is de afgelopen jaren gunstig geweest. Daardoor was het gemakkelijker voor een nabestaande om eisen te stellen voor wat betreft de combinatie van arbeid en zorg. Het is nog maar de vraag of de ANW bij laagconjunctuur niet tot meer problemen zal leiden.

De hele bijdrage van Aart Mosterd kunt u downloaden door in de rechtermarge op het diskette-icoontje te klikken.

Deel: ' Voor nabestaanden is ANW duidelijke verslechtering '
Lees ook