rijksvoorlichtingsdienst

voor palliatieve zorg toch pgb mogelijk

dinsdag 14 september 2010, nummer 57

voor palliatieve zorg toch pgb mogelijk

minister klink van vws heeft vandaag besloten om het toch mogelijk te maken om een persoonsgebonden budget (pgb) aan te vragen voor palliatieve zorg. de minister schrijft in een brief aan de tweede kamer dat er op zich voldoende palliatieve zorg in natura beschikbaar is maar dat hij van oordeel is dat de keuzevrijheid van cliënten in de laatste levensfase zeer belangrijk is.

verder wordt het ook weer mogelijk een pgb aan te vragen bij het bij het overschrijden van wettelijke termijnen van indicatiestelling en het afgeven van een toekenningsbeschikking en bij een tijdelijke opname in bijvoorbeeld het ziekenhuis langer dan twee maanden.

vanaf 1 juli 2010 tot in ieder geval het einde van dit jaar kunnen mensen geen persoonsgebonden budget meer krijgen. nieuw aanvragers kunnen kiezen voor zorg in natura. ook is het mogelijk om op een pgb-wachtlijst te worden geplaatst. het besluit is genomen vanwege de forse overschrijding van het budget voor de pgb's

al eerder zijn in overleg met de tweede kamer drie groepen van de afgekondigde pgb-stop uitgezonderd. het gaat dan om mensen die gebruik willen maken van een wooninitiatief dat zonder het verlenen van het persoonsgebonden budget in zijn bestaan of voortbestaan wordt bedreigd en de zorg voor overige in het initiatief verblijvende cliënten in gevaar komt. ook mensen met een verblijfsindicatie waarvoor geen geschikt extramurale zorg-in-natura aanbod beschikbaar is kunnen een pgb aanvragen. tenslotte kunnen kinderen die na behandeling in het ziekenhuis medisch specialistische zorg thuis nodig in aanmerking komen voor een pgb.

bij de introductie pgb nieuwe stijl in 2003 was er nog sprake van ruim 50.000 budgethouders, inmiddels maken meer dan 120.000 budgethouders gebruik van een pgb.


-0-0-0-

Deel: ' Voor palliatieve zorg toch PGB mogelijk '


Lees ook